Menu

Ochutnávky

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

 Přijďte si vyzkoušet atmosféru našich kurzů, způsob vedení lektory a vybrat si kurz, který se Vám najvíce bude hodit. Přijedeme k Vám do Brna, Prahy, Libchav nebo Uherského Hradiště. 

podrobněji zde

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Ochutnávka Specialista manažerem

 

Ochutnávka kurzu pro manažery 

Když se z nejlepšího specialisty stane přes noc manažer

Více

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Ochutnávka Spokojené a výkonné firmy

Nabízíme komplex služeb pro firmy, jejichž záměrem je celková spokojenost zaměstnanců, ale zároveň udržení výkonnosti.

Více

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Ochutnávka Spokojené výkonné firmy, týmy, lidé - jak na to?

Nabízíme komplex služeb pro firmy, jejichž záměrem je celková spokojenost zaměstnanců, ale zároveň udržení výkonnosti.


Více

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Ochutnávka kurzu Manažer koučem

OCHUTNEJTE program Manažer koučem a vydejte se na cestu celostního rozvoje manažerů.

Více

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Ochutnávka Akademie dobrého obchodníka

Svět mezilidské interakce se v posledních letech změnil a změna se nevyhnula ani obchodování. Na základě nových poznatků vysvětlíme, proč selhávají postupy, které se dříve zdály optimální. Tréninkem nejdůležitějších dovedností otevřeme cestu ke stylu obchodování, který bude v souladu s osobnostní výbavou účastníka kurzu a zvýší pravděpodobnost uzavírání dobrých obchodů.

Více

Koučování týmu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Proč koučování týmu?

Efektivní týmy jsou hybnou silou organizací a základní jednotkou změny.

Jak jsme schopni efektivně spolupracovat?

Jak zlepšit naši výkonnost a efektivitu?

Jak vytváříme vztahy a jak tyto vztahy podporují naší výkonnost a spokojenost?

 

Jak je tým schopen využít potenciál jednotlivce a pracovat s růzností?

Více

Akademie dobrého obchodníka

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

AKADEMIE DOBRÉHO OBCHODNÍKA

Staré triky přestávají fungovat.

Co potřebujete k úspešnému obchodování dnes?

Více

Manažer koučem 1-7

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

7 dílný trénink koučovacího stylu vedení lidí. Sedm dní. Sedm kroků ke změně. Cílem tohoto cyklu je rozvinout uvědomování si sama sebe, svého jednání, způsobu komunikace i vedení lidí a rozvoj sebe sama. Podporuje vědomé vedení lidí, delegování, motivace a rozvoj jejich potenciálu.

podrobněji zde

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Manažer koučem 1 - "Kouč pozice"

Je základním modulem kurzu pro přípravu kouče. Dle možností a potřeb jednotlivých absolventů může manažer, či budoucí specialista kouč - průvodce pokračovat v rozšiřování svého vzdělání až do úrovně certifikovaných koučů a manažerů Koučink akademií.

Více

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Manažer koučem 2 - "Síla otázek"

Je určen pouze pro absolventy Koučink 1 - "kouč pozice". Jsou zde trénovány konkrétní techniky, které může absolvent okamžitě aplikovat v manažerské praxi i v osobním životě. Po absolvování tohoto tréninku je možné započít s koučováním svých podřízených.

Více

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Manažer koučem 3 - "Podpora tvořivosti"

Je možné absolvovat kdykoliv po absolvování Koučink 1 a Koučink 2. Kurz je zaměřen na techniky, které může kouč využívat pro překonání strachu a negace, které prožívá každý z nás. Tyto techniky napomáhají jak energii strachu transformovat směrem k rozvoji, tak hledat východiska, zcela nové možnosti, nové příležitosti, kvalitativně nové řešení. Manažer-kouč může být svým podřízeným velmi prospěšný.

Více

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Manažer koučem 4 - "Používání hlasu"

Je možné absolvovat kdykoliv po absolvování koučink 1 a koučink 2. Pouze ze 7% rozhoduje to, co říkáte. Zbývající část tvoří, jak to říkáte a jak se u toho pohybujete. Cílem tréninku je využít tento potenciál k prohloubení efektivnosti Vašich koučovacích dovedností, aby jste uměli naslouchat celým tělem a pomáhali objevovat koučovanému nové prostory Vaším hlasem.

Více

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Manažer koučem 5 - "Vedení projektů"

Jednou z významných oblastí, kde koučink přináší výrazné finanční efekty, je koučink dlouhodobých a složitých projektů, nebo též krátkodobých projektů. Jako manager-kouč můžeme provádět podřízeného za jeho úspěchem, který nám přináší efekt kvalitnějšího samostatného spolupracovníka.

Více

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Manažer koučem 6 - "Vedení procesů"

Jedná se o jednodenní koučink, kde si absolvent procvičí koučovací techniky na tvorbu procesů. Tvorba procesů je jedním ze základních potřeb firem, pokud chtějí zlepšit kvalitu komunikace, přenosu kompetencí a zodpovědnosti na jednotlivé pracovníky a zvýšení motivace lidí.

Více

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Manažer koučem 7 - INTEGRACE MANAŽERA V KOUČE

Jedná se o "integrační" trénink a závěrečné zkoušky pro absolventy předešlých 6 samostatných modulů. Na závěr proběhne certifikace úspěšných absolventů uceleného 7 modulového vzdělávání "Manažer koučem".

Více

SPECIALISTA MANAŽEREM

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Když přichází dobrý řemeslník, přináší si svůj kufřík s nástroji a ví, co s nimi. Co má za nástroje v kufříku manažer? Co potřebuje vnímat a nad čím přemýšlet? Co potřebuje ustát a umět, aby se z něj stal leader? O tom všem je cyklus Základy vedení lidí

Více

Výcvik umění facilitace

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Tento výcvik výrazným způsobem zvyšuje efektivitu vedení porad, workshopů a skupinové práce.

Během tréninku se naučíte facilitovat se skupinou, abyste ji usnadnili vyjasnění zadání, výstupu a aby ho dosáhla.

Více

Liniový manažer

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Na pozice mistrů a vedoucích středisek ve výrobních firmách obvykle volíme ty nejlepší z týmu. Znamená to pro ně možnost růstu, ale také velkou životní i profesní změnu. Přestávají být "jen" kolegové a stávají se manažery v první linii. My jim pomůžeme tuto roli zvládnout tak, aby svůj tým dokázali vést k požadovanému výkonu a přitom budovat kvalitní vztahy jak se svými podřízenými tak s vyššími články vedení firmy.

Více

Systemické vedení týmu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Jeden den v měsíci se zastavíme a s nadhledem budeme věnovat pozornost skupinám, týmům a firemním systémům. Získáte inspiraci jak zacházet s různými jevy v pracovních skupinách a týmech. Systemické vhledy pomohou vnímat přírodní zákony ve skupinách, jak je rozpoznat, respektovat a jak s nimi pracovat. Je čas začít vnímat celek a systém více než doposud.

Více

Nový rozměr

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Unikátní workshop, kterým Vás bude provázet Raymond van Driel (Nizozemí) a Simona Trávníčková (Akademie). 

Pro majitele firem, ředitele a HR manažery.

Poznáte unikátní nástroj pro uvědomění postojů a trénink dovedností nezbytných pro život a business ve 21. století, v době 4. průmyslové revoluce.

Na workshopu zažijete metodu aplikované improvizace, jak funguje a k čemu může být užitečná vám a vašim týmům na cestě ke spokojené a výkonné firmě.

Svět a práce již dávno nefunguje na zaručených postupech, jistotách.

Více

Interní trenér

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Co je víc než umět? Umět předat know-how.

Více

Fit pro sebe, fit v kanceláři

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Je pro vás důležité cítit se fit i při sedavém zaměstnání? Chcete si umět sami sestavit jídelníček? Chcete kloubit výživu, rodinu, koníčky?

Více

Spirálová dynamika - Spirála života

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Jsme různí. To je příležitost, nikoli překážka

Spirálová dynamika popisuje různé principy, z nichž se skládá naše osobnost. Které jsou vám bližší a které potřebujete rozvíjet?

Více

Reakce na změny

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Jak umět reagovat s nadhledem a bez stresu na změny, které neustále přichází?

Současné podnikatelské prostředí je plné změn. Více než kdy dříve vyžaduje flexibilitu, schopnost reagovat na nečekané situace, vypořádat se s přicházejícím stresem.

Více

Prezentační dovednosti se Simonou Trávníčkovou

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Prezentuj s lehkostí...

Více

VĚDOMÁ KOMUNIKACE - rozehrajte pracovní symfonii, 3 moduly (3 x 1 den)

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Každý pracovní rozhovor může znít jako symfonie.....

Více

Emoční inteligence

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Pochopte své emoce a vnímejte druhé.... Emoce jsou zdroj - zdroj energie a informací.

Více

Situační vedení - 5 stylů, jak vést lidi

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Řídíte lidi? A řadíte?

Ke skvělému řízení nestačí sedět za volantem. I ke skvělému vedení lidí potřebujete umět řadit. Adekvátně vybírat styl vedení podle situace, člověka, kontextu. Víte, kdy který přístup použít?

Více

Ochutnávka k programům: Co takhle jít cestou improvizace - PRO HR

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Ve firmách je v současné době stále více vyžadována schopnost sponntální reakce na nečekané situace, kreativita, inovace a schopnost poradit si v nově nastalé situaci s tím, co je zrovna k dispozici. A to přesně je improvizace. 

Více

Firemní systemika

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Systemický přístup k firmě - v praxi ověřený, na zem posazený.  

Systém je jako organismus - aby byl výkonný, musí být zdravý a vyrovnaný. Aby byl zdravý, musíme o něj pečovat. Naučme se znát jeho zákonitosti a využívat je v prospěch svůj i své firmy.

Více

Mentorink

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Co je mentorink?

Je to odpradávna používaný způsob vzdělávání. Je to cesta, jak sdílet to, co jste se v životě naučili. Je to oboustranný vzájemně inspirativní dialog. Mentor vypráví svůj příběh, předává své zkušenosti, je pro druhé vzorem. Mentor nemá radu ani řešení na každý problém. Umí však to, co se sám naučil a prožil, efektivně předat ostatním. Mentor je vlídný, trpělivý i nekompromisní.

podrobněji zde

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Dílna facilitativního mentorinku

Staňte se kvalitními certifikovanými mentory

Naši zkušení lektoři vám ukážou, jak a kdy mentorink využít ve vaší vlastní praxi a provedou vás kurzy mentorinku až k certifikaci. Vyzkoušejte si zda je mentorink to pravé pro vás v dílně facilitativního mentorinku. Krok za krokem se v akreditovaném osmidenním kurzu staňte kvalitními mentory a umocněte své umění předávat to nejcennější - své zkušenosti - mladším generacím.

Více

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Facilitativní mentor - 8denní

Staňte se kvalitními certifikovanými mentory

Naši zkušení lektoři vám ukážou, jak a kdy mentorink využít ve vaší vlastní praxi a provedou vás kurzy mentorinku až k certifikaci. Vyzkoušejte si zda je mentorink to pravé pro vás v dílně facilitativního mentorinku. Krok za krokem se v akreditovaném osmidenním kurzu staňte kvalitními mentory a umocněte své umění předávat to nejcennější - své zkušenosti - mladším generacím.

Více

Ochutnávka programů Interní trenér a Interní mentor

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Využijme ekologicky své vlastní vnitřní zdroje na maximum. Nastavme svůj interní systém tak, aby napomáhal přenosu zkušeností mezi zaměstnanci. Podpořme aklimatizaci nováčků, efektivnější komunikaci a plné sdílení znalostí a zkušeností.

 

Více

Inovativní týmy – když firma roste zevnitř

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Co je víc než dobrý tým? Tým, který svou firmu vylepšuje.

Více

Koučování skupin

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Pracujete nebo se chystáte pracovat se skupinou? Možná jste lektor, učitel, terapeut nebo kouč?

Více

Ve vnitřní rovnováze

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

3 dílný workshop na téma Jak zvládat stres a předejít syndromu vyhoření. Cílem tohoto workshopu je porozumět, co je stres, jak vzniká a jak mu předcházet.

 

Více

FIT PRO SEBE, FIT PRO FIRMU

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Jak jíst a hýbat se, aby se všem lépe pracovalo....

3 důvody, proč by vás mělo zajímat zdraví vašich zaměstnanců?

Výkonná a spokojená firma potřebuje zdravé zaměstnance. Co společnosti přinese kurz Fit pro sebe - fit pro firmu?

Více

Personalistika pro nepersonalisty

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Tento kurz je zaměřen na budování vztahů, vedoucích k motivujícímu vedení lidí k požadovanému výkonu a chování. Kombinuje trénink měkkých dovedností s praktickou aplikací do konkrétních procesů práce s lidmi. Je vhodnou variantou pro firmy, kde nepůsobí personalista a lze ho formou uzavřené skupiny variabilně "ušít firmě na míru".

Více

Vedení lidí v průmyslových procesech

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Problémy lze řešit různými technikami, vždy je ale základem logické myšlení a osobní angažovanost jednotlivců. Až ve spojení s měkkými dovednostmi se totiž techniky stávají kamennými sekerami s účinkem atomové bomby. Když umíme lidi dovést k řešení, ovobozuje nás to, máme radost z práce, jsme pyšní, dává nám to sílu a energii. Tento kurz vhodně kombinuje tvrdé procesní metodiky s měkkými dovenostmi jako jsou komunikace, organizace a vedení lidí.

Více

Jak zařadit proces koučování mezi příkazy a instrukce

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Oživení koučování, sdílení zkušeností, nové náměty......

Více

Moudrost intuice

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Kurz je určen pro manažery, leadery, kouče a všechny ostatní, kteří chtějí využívat hlubších úrovní své mysli a hledají způsoby, jak zvýšit její kvalitu a rozšířit její potenciál.

 

podrobněji zde

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Moudrost intuice I. -první kroky

Na úvodním modulu získáte potřebné informace o tom, co je to intuice, jak funguje a jak jí využívat. Osvojíte si základní techniky uvolnění těla a vyladění mysli.

Více

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Moudrost intuice II. - posilování důvěry

Druhý modul je zaměřený na vědomý rozvoj intuice. Naučíte se meditačním technikám, které rozvinou vaší schopnost být vědomě napojení na hlubší zdroj intuice.

Více

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Moudrost intuice III. - tvořivá synergie

Na závěrečném modulu se budeme zabývat vašimi konkrétními potřebami. Budete si moci projít pro vás důležitými oblastmi života a pomocí intuice objevit možná úskalí i zatím nerozvinuté možnosti, které se zde skrývají a unikají vaší pozornosti.

Více

Den otevřených dveří pro ředitele a majitele firem

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

U příležitosti otevření „Evropského centra vědomého managementu“ Vás chceme pozvat na 1denní setkání, kde si můžete prohlédnout prostory, které jsou připraveny pro potenciální intenzivní výcviky, zažít možnosti vzdělávání a pohovořit si o tématech, která vás zajímají….

Více

Odpolední čaje

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Quick win odpoledne - krátce a užitečně. Jedno téma, 180 minut inspirace, skupina lidí, konkrétní výstup pro Vás.

podrobněji zde

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Dovolená vašich snů

Přichází čas naplánovat si dovolenou.

Více

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Ženské a mužské týmy – vnímání rozdílů a způsob práce s nimi

Určitě jste si všimli, že týmy složené jenom z mužů a jenom z žen fungují podle jiných přírodních zákonů.

Více

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Restart po krizi

Prošli jste krizí pracovní, osobní, zdravotní a hledáte cestu jak dál?

Více

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Start po prázdninách

Jste po úžasné dovolené zase zpět v práci? Potřebujete se nastartovat?

Více

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Kdy podporovat jednotlivce a kdy týmy?

Když se něco děje a potřebujete to řešit… Kdy je efektivní a funkční se zaměřit na práci s týmem a kdy potřebujeme pracovat s jednotlivci? Jak to rozlišit? Která témata? Které situace?

Více

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Aby motivace lidí v práci nebyl boj s větrnými mlýny

Jak se dostat z kola bonusů a nekonečných vnějších motivací, které zaberou jen na první dva měsíce?

Více

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Vánoční koučování

Pokud nevíte, jaké dárky koupit nebo vyrobit pro své blízké, tak přijďte na Odpolední vánoční koučování (hledání).

Více

Přirozeně bezpečně

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Firma bez úrazů a nehod je skvělou vizitkou dobrého lídra.

Více

Bezpečák koučem

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Je odborník pro oblast bezpečnosti technikem, manažerem, nebo odborným učitelem? A co když je vším dohromady?

Více

Seznámení s koučinkem - Kdy použít, kdy ne

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Jedná se o základní jednodenní kurz, určený pro majitele firem, HR a top management. Cílem kurzu je nastínit základní možnosti koučinku a jejich využití ve firmách. Seznámíte se s základními technikami koučinku, které si sami vyzkoušíte jak z pozice kouče, tak z pozice koučovaného.

Více

Tělo a duše v pohybu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Každý máme svůj přirozený pohyb, který vychází z naší energie, z našeho těla, z naší podstaty. Lze se k němu vrátit, rozpomenout se a získat tak opět zdroje v pohybu. Znovu porozumíte svému tělu v pohybu a naučíte se rozhýbat svoji fyzickou energii a vnímat, co se ve vás hýbe.

Více

Praktikující kouč - průvodce

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Je určena pro certifikované absolventy "Manager koučem" nebo profesionální kouče - průvodce, kteří si chtějí prohlubovat své schopnosti v oblasti koučování a chtějí sami procházet procesem integračního koučinku. Tento dvoudenní seminář pracuje s technikami NLP pro vytváření svého "JÁ"  Pokud známe své "JÁ" jsme spokojení. Pokud jsme spokojení, podáváme špičkové výkony.

Více