Menu

Programy pro pedagogické pracovníky

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

 Přehled a podrobné informace o všech kurzech naleznete zde.

Více

Celoživotní vzdělávání koučů

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Prostor pro osobní růst, prostor pro změnu. Pět koučů a trenérů se rozhodlo dát dohromady své síly vytvořit prestižní celoživotní vzdělání pro kouče, podle standardů ICF. PROGRAM JE SCHVÁLENÝ ICF (147 hodin ACSTH). 

Více

Prostor pro rozvoj managerů

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Více jak 10 osobností s životními zkušenostmi, dlouholetou praxí v oblasti managementu, vedení lidí, tréninku a v koučování. Společně vytvářejí programy pro rozvoj vědomého managementu. Usilují o návrat hodnoty „manager“, rozvíjí tvůrčí myšlení a schopnosti jednotlivce i týmu.

Více

Firemní akce

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Současný trend je objevovat a využívat co nejvíce zdroje uvnitř firmy. Chce to inovace, nové nápady, spolupráci, motivaci a nadšení do práce.Kurzy Spolu si vyjet je prostor, kde můžete tohle všechno nastartovat.

Všechny naše kurzy spojuje zaměření na tvořivost a uvolnění mysli, bytí spolu a naladění, které je podmínkou pro dobrou spolupráci, a radost, která je energií pro rozvoj.

Více

Future leader

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Spolupracujeme na projektu Future leader, což je půlroční kurz pro mladé osobnosti s touhou a ambicí měnit svět kolem sebe.

Více

NLP

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Certifikované kurzy NLP Mezinárodní asociací trenérů NLP (INLPTA) a certifikované kurzy hypnoterapie Americkou radou ABH (American Board of Hypnoterapy), tréninky vede anglický lektor Nick Evans. S českým překladem.

Více

Rodinný koučink

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Lépe rozumím sobě, potřebám svých blízkých, kolegů i klientů. Každá změna uvnitř vede ke změně vně. Hodně věcí bude jinak. Absolventi tohoto kurzu potvrzují výrazný posun v osobním i profesím životě. Zvládnutím koučovacího stylu se naučíme efektivně komunikovat s cílovou skupinou. Sebezkušenostní prací získáme nový pohled na řešení situací ve vztazích a lépe pochopíme jednání a chování jednotlivce individuálně i v kolektivu.

Více

Výpravy

SEMINÁŘE & TRÉNINKY