Menu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY Zpět <<

Akademie dobrého obchodníka


Svět mezilidské interakce se v posledních letech změnil a změna se nevyhnula ani obchodování. Na základě nových poznatků vysvětlíme, proč selhávají postupy, které se dříve zdály optimální. Tréninkem nejdůležitějších dovedností otevřeme cestu ke stylu obchodování, který bude v souladu s osobnostní výbavou účastníka kurzu a zvýší pravděpodobnost uzavírání dobrých obchodů.

CÍLOVÁ SKUPINA

Kurz je určen obchodním zástupcům a členům obchodních týmů. Může pomoci také všem, kteří potřebují dospět k dohodě s druhou stranou. Doporučujeme jej i pracovníkům marketingu a manažerům pro získání představy o potenciálu moderních metod obchodování.

NAUČÍTE SE
* Jak dosáhnout vysokého obchodního výkonu bez nepříjemné agresivity
* Jak přesvědčit o své nabídce či o svém názoru v houštině konkurenčních alternativ
* Jak vytvořit s protistranou přirozený a oboustranně prospěšný vztah
* Jak využívat strategické myšlení a tvorbu záměru a otvírat nové obchodních příležitosti
* Jak efektivně řídit obchodní proces

STRUKTURA PROGRAMU
Program koncipujeme tak, aby byl jeho dopad na stávající praxi a zvyklosti účastníků takřka okamžitý. 8 jednodenních lekcí probíhá cca jednou za 5 týdnů. Dovednosti z každé lekce účastníci v mezidobí trénují a na další lekci konzultují pokroky či případné nesnáze při jejich aplikaci.

Témata lekcí
1. Role obchodníka, předpoklady moderního obchodování
2. Obchodní kompetence
3. Zaměření na zákazníka
4. Vnímání kontextu jednání
5. Obchodní procesy
6. Pokročilé komunikační techniky
7. Strategický obchod
8. Integrační den

 

METODA PRÁCE
Vycházíme z koučovacího principu a nejnovějších poznatků o komunikaci a lidském rozhodování.
Využíváme situace z praxe, na kterých vysvětlujeme předkládaná fakta. 
Trénink dovedností vedeme formou triád, které umožňují výměnu zkušenéstí mezi kolegy z různých prostředí.

 

CERTIFIKACE
Kurz nabízíme i v certifikované variantě.
Certifikace zaružuje, že si absolvent osvojil nové poznatky uceleně a využije je k dosažení konkrétních výsledků ve vlastní obchodní praxi.

 

NÁVAZUJÍCÍ KURZY
K řešení specifických oblastí obchodování nabízíme akce pro uzavřené týmy.

Dobrý obchodní tým
Jedenapůldenní trénink obchodního týmu zaměřený na kalibraci v kompetencích, reflexi fungování týmu a definici cílů v oblasti rozvoje spolupráce.

Renovace obchodování
Třídenní trénink na míru. Jestliže připravujete nový obchodní projekt, pomůžeme vám definovat nejdůležitější kompetnce, kterými by měli být členové týmu vybaveni a nabídneme cestu k jejich dosažení. Náplň kurzu můžeme také zacílit na odstranění nedostatků ve stávajícím obchodování.

Strategie
Projekt na míru. Facilitovaná společná práce vedení firmy, marketingu a obchodního týmu. Výsledkem je návrh změn a opatření, které využijí synergii managementu, marketingu a obchodu ke zvýšení úspěšnosti firmy.
 

Více informací a přihlášení na našem novém webu.


Nebyly vypsány žádné termíny.

Mám zájem o tuto akci, kontaktujte mě prosím v okamžiku, až budou vypsány termíny

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<