Menu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY Zpět <<

Systemické vedení týmu

Jeden den v měsíci se zastavíme a s nadhledem budeme věnovat pozornost skupinám, týmům a firemním systémům. Získáte inspiraci jak zacházet s různými jevy v pracovních skupinách a týmech. Systemické vhledy pomohou vnímat přírodní zákony ve skupinách, jak je rozpoznat, respektovat a jak s nimi pracovat. Je čas začít vnímat celek a systém více než doposud.

Hlavní témata:

Tým jako organismus - jeho přírodní zákony a jak je využít v pracovním prostředí

Jak ze skupiny jednotlivců udělat akceschopný fungující tým

Změny v týmu a jak s nimi vědomě pracovat (příchody, odchody, rivality, formální a neformální hierarchie, moc a autorita v týmu)

Facilitace skupinových setkání - praktické dovednosti Jak podpořit skupinovou tvořivost, rozhodování ve skupině a práci s konflikty

Jak podpořit samostatné a odpovědné fungování skupiny jako organismu, jako celku

Práce s vizí a motivace týmu pro práci na vizi

Pro koho kurz je:

Pro majitele a šéfy firem, vedoucí týmů a skupin, projektové manažery a další zájemce, kteří se chtějí rozvíjet ve vedení lidí.

Systemické vedení týmu navazuje na cyklus Manažer koučem a bere jej jako základnu, z které dál pokračuje. Proto je absolvování kurzů Manažer koučem podmínkou pro účast v tomto cyklu (minimálně prvních 4 dnů).

Program:

1. den – formování týmu, rovnováha cíle podle J.Adaira, zájmů a vztahů, vize, tvorba týmu, vstup do skupiny

2. den – systemické zákonitosti skupin – příchody, odchody, mužský a ženský přístup, hierarchie a respekt ve skupině

3. den – role v týmu, typologie rolí a jejich dynamika, osobní integrita a role v týmu

4. den – systemická práce s rolemi, vědomé zacházení s rolemi, role zadavatele vůči týmu

5. den – tým jako organismus, umění dobrého zadání, role facilitátor a jeho kompetence

6. den – skupinová dynamika a přírodní zákony vývoje ve skupinách, techniky a postupy při skupinové práci, slaďování osobních zájmů a zájmů celku, řešení konfliktů a práce s energií skupiny

7. den – tělo jako nástroj vnímání skupinové dynamiky, vnímání skupinové dynamiky podle rytmu, vědomá práce s nutkavými a adekvátními reakcemi při skupinové práci, komfortní a nekomfortní pocity a práce s nimi

8. den – zdroje energie v týmu, napětí, radost a jak pracovat s pozitivní energií týmu, dosahování dohod ve skupinové diskusi, intervence při skupinových diskusích

9. den – integrace celého cyklu, šéf týmu z nadhledu

Kdo program vede?

Kouč: Zdeněk Štěpánek, PCKA, PCC - vede 2.,4. a 6.den sám a 9. den společně s Evou Mohauptovou

Kouč: Eva Mohauptová, PCKA, PCC - vede 1., 3., 5 den společně s kolegyní Simonou Trávníčkovou., 7. a 8. den sama, 9. den společně se Zdeňkem Štěpánkem

Cena: 9 dní x 4500 Kč (bez DPH), celkem tedy 40 500 Kč bez DPH. V ceně jsou materiály a celodenní občerstvení.

Kde: V prostorách Akademie Libchavy v Horních Libchavách u Ústí nad Orlicí.

Termín zahájení: uzavřená ředitelská dílna začíná 12.2. 2019, nová otevřená skupina 12. 4. 2019

Termíny jednotlivých skupin:

ředitelská skupina - 12.2.2019, 5.3.2019, 16.4.2019, 13.5.2019, 12.6.2019, 12.9.2019, 2.10.2019, 12.11.2019, 11.12.2019

otevřená skupina - 12.4.2019, 24.5.2019, 21.6.2019, 21.8.2019, 18.9.2019, 22.10.2019, 26.11.2019, 17.12.2019, 14.1.2020

Kurz se skládá z 9ti jednodenních setkání, vždy od 9:00 do 17:00 hodin 


Reference


Nebyly vypsány žádné termíny.

Mám zájem o tuto akci, kontaktujte mě prosím v okamžiku, až budou vypsány termíny

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<