Menu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY Zpět <<

Mentorink spirála kouče

Program je schválený ICF(10 hodin mentorinku ACSTH).

ICF STANDARDY

Budeme pracovat na základě ICF kompetencí, etického kodexu a vycházet z ICF chápání koučování.

Po ukončení naší spolupráce budete vědět, jak se připravit na hodnocení a zkoušku ICF v akreditačním procesu na úroveň ACC nebo PCC podle Vaší zkušenosti, rozhodnutí a možností.

Pro koho je určeno:

- pro kouče, kteří se rozhodli spolupracovat s mentorem a vydat se tak na dráhu profesionálního kouče, který zná, dodržuje a rozšiřuje standardy a etiku profese kouče,

- pro kouče, kteří absolvovali předchozí Spirály kouče, nebo jiné kurzy určené pro vzdělávání koučů,

- pro kouče, kteří chtějí dále pracovat na svém profesním i osobním růstu,

- pro kouče, kteří si uvědomují důležitost sebejistoty kouče,

- pro kouče, kteří hledají inspiraci na cestě ke zdokonalování dovedností kouče, kteří chtějí získat certifikační stupeň ICF (ACC, PCC).

Co získáte:

- 6 hodin práce s mentorem - koučem ve skupině kolegů koučů - omezený počet účastníků, MAX.10 LiDÍ!!!!!

- vyjasnění deseti základních kompetencí ICF kouče a jak souvisejí s procesem koučování

- ujasnění si svých silných stránek kouče

- diskuze případových situací - porozumění, jak používat etický kodex kouče v praxi

Termín konání: 22.6.2020 - tento den bude zaměřen především na nově upravené kompetence ICF - verze roku 2020!!! - lze uplatnit 6 hodin na skupinový mentorink při příprave na certifikaci ICF (ACC, PCC).

Setkání povede Eva Mohauptová, PCC - v AKADEMII Libchavy

Cena: 6 000 + DPH (pro absolventy 1. a 2. SPirály = zvýhodněná cena 4000 + DPH). 

- 6 telefonických setkání a práce s mentorem-koučem

- poslech a rozbor vašich konkrétních koučovacích rozhovorů s klientem

- konkrétní kroky dalšího rozvoje profesionálního kouče

Cena: standardní = 3500 + DPH/1 mentorink (pro absolventy 1. a 2. SPirály možnost využití 4 mentorinků za zvýhodněnou cenu 1000 Kč/1 mentorink)

- vlasní plán pro rozvoj kouče a případné získání ACC, PCC akreditace

vysvětlení a podporu v procesu podání žádosti o ICF akreditaci

Skupinovým mentorinkem vás bude provázet zkušený kouč a mentor pracující podle standardů ICF:

Zdeněk Štěpánek, PCKA, PCC

nebo

Eva Mohauptová, PCKA, PCC

Pro osobní mentorink si pak můžete vybrat ze zkušených koučů a mentorů, pracujícíh podle standardů ICF:
Zdeněk Štěpánek, PCKA, PCC

Eva Mohauptová, PCKA, PCC

Jiří Šmejkal, ACC

Cena:

- pro absolventy 1. a 2.SPirály kouče při využití všech slev a výhod = 15 000 Kč + DPH

- pro ostatní zájemce = 27 000 Kč + DPH (za celou Mentorink spirálu)


Proběhne v termínech:

22.06.2020 (Eva Mohauptová, PCKA, PCC) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 000 Kč bez DPH

Chci se objednat a nehodí se mi žádný termín Přihlásit se

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<