Menu

TÝMOVÁ DÍLNA Zpět <<

Týmová dílna HR

HR do Libchav pro inspiraci

Týmové dílny personalistů

Cyklus jednodenních týmových dílen (TD) je unikátní platformou pro inspirativní setkávání personalistů a odborníků v oblasti péče o zaměstnance.

V týmových dílnách účastníci využijí inspiraci, poznatky, techniky a modely, které získali praxí nebo se naučili v různých kurzech, a naváží na ně tak, aby je mohli co nejvíce propojit do konkrétních personálních procesů ve své praxi.

Týmová dílna není kurzem s předem daným pevným obsahem, probíhá tvořivě podle toho, kteří účastníci se sejdou a co je aktuálně nejvíc zajímá. Mají zde možnost:

... setkat se a inspirovat (se) kolegy z jiných firem, kteří řeší podobná témata

… rozvíjet emoční inteligenci a rozvíjet své dovednosti práce s interním zákazníkem

… ochutnat prostředí a způsob vedení kurzů v Akademii

… najít inspiraci, co je koučování a jak ho lze úspěšně využívat v HR

… zjistit, jak přímo aplikovat koučování do personálních procesů

… inspirovat se, jak namotivovat své kolegy pro spoluúčast na vedení těchto procesů

… posílit vlastní motivaci, radost z práce a odbourat profesní únavu

… řešit aktuální HR témata jako je nábor, rozhovory, vzdělávání, propouštění

... dozvědět se, jak pracovat s talenty a jak adaptovat nově nastupující zaměstnance

… získat nástroje, jak rozvíjet a podporovat otevřenou a jasnou komunikaci napříč firmou

... zastavit se a dostat se mentálně i fyzicky do lepší kondice

... načerpat energii na plnění náročných úkolů

... získat nové úhly pohledu na operativní situace

 

Nejedná se o klasický kurz. Pozvánku obdrží účastníci, kteří absolvovali kurzy v Akademii.

Termíny se snažíme vždy přizpůsobit zájemcům.

Ze zkušeností z Týmových dílen ředitelů a majitelů firem víme, že největší část obvykle věnujeme dovednostem motivovat, rozvíjet smyslové vnímání, sdílení praktických situací, rozvoji komunikace a práci s kvalitní zpětnou vazbou.

Jedná se o velmi komorní a „bezpečné prostředí“ pro dlouhodobý rozvoj odborníků na personalistiku.

Garant týmové dílny:

Helena Futerová – lektor a kouč s 20 letou praxí v personálním managementu

Kde: v prostorech Akademie Libchavy v Horních Libchavách u Ústí nad Orlicí.

Kdy: termíny jsou vypsány na webu

Rozsah služby: Trénink a koučink dovedností na témata, která si účastníci TD z velké části mají možnost navrhovat sami.

Přínos: Nové úhly pohledu, nová inspirace, nové náměty včetně jejich praktického zpracování v průběhu TD pro možnost okamžitého využívání v denní praxi.


Nebyly vypsány žádné termíny.

Mám zájem o tuto akci, kontaktujte mě prosím v okamžiku, až budou vypsány termíny

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<