Menu

TÝMOVÁ DÍLNA Zpět <<

Týmová dílna absolventů kurzu Liniový manager

Tato týmová dílna je určena absolventům otevřených nebo uzavřených kurzů Liniový manažer a je unikátní platformou pro inspirativní setkání mistrů, vedoucích středisek, předáků i procesních specialistů.

V týmové dílně účastníci využijí poznatky, techniky a modely, které se naučili v LM, a naváží na ně tak, aby je mohli co nejvíce propojit do konkrétních procesů ve své praxi.

Jedná se o cyklus 5 setkání liniových manažerů z různých firem nebo se může jednat o uzavřenou TD, ušitou firmě „na míru“ dle aktuálních potřeb.

S ohledem na vytíženost liniových manažerů na straně jedné a udržitelnost přínosu týmové dílny je doporučeno setkání 2x do roka.

Týmová dílna není kurzem s pevným obsahem, probíhá tvořivě podle toho, kteří účastníci se sejdou a jaká aktuálně potřebují řešit témata jako například:

... mají chuť využívat poznatky z LM a dál pracovat na jejich rozvoji

… potřebují umět motivovat své podřízené

… chybí jim vlastní motivace, radost z práce a cítí profesní únavu

... chtějí se dozvědět, jak pracovat s nováčky

… mají zájem rozvíjet a podporovat otevřenou a jasnou komunikaci napříč firmou

... rádi by se zastavili a dostali se mentálně i fyzicky do lepší kondice

... potřebují načerpat energii na plnění dalších úkolů

... chybí jim inspirace od kolegů z jiných firem a pocit, že v tom nejsou sami

... rádi by získali nový úhel pohledu na operativní situace v provozu

... v neposlední řadě by si chtěli připomenout nástroje a techniky situačních stylů vedení lidí

Nejedná se o klasický kurz. Pozvánky obdrží firmy, jejichž linioví manažeři již úspěšně prošli uzavřeným nebo otevřeným 7 denním kurzem Liniový manažer.

Účast v týmových dílnách se započítává pro získání certifikátu Liniový manažer koučem v rámci Akademie LM.

Termíny jsou vypsány v kalendáři akcí. 

Ze zkušeností z Týmových dílen ředitelů a majitelů firem víme, že největší část obvykle věnujeme dovednostem motivace, rozvoji smyslového vnímání, sdílení praktických modelových situací přímo z provozů, používání jednotlivých situačních stylů vedení a práci s kvalitní zpětnou vazbou.

Jedná se o velmi komorní a „bezpečné prostředí“ pro dlouhodobý rozvoj liniových managerů.

Lektoři této týmové dílny:

Helena Futerová

Případně další členové týmu KA

Kde: v prostorech Akademie Libchavy v Horních Libchavách u Ústí nad Orlicí.

Kdy: v roce 2018  je předběžně plánovaný  termín na 22.5.2018

Rozsah služby: Trénink a koučink dovedností na témata, které si členové dílny určují sami.

Přínos: Nové poznatky, nová inspirace, nové náměty včetně jejich zpracování v průběhu týmové dílny.


Nebyly vypsány žádné termíny.

Mám zájem o tuto akci, kontaktujte mě prosím v okamžiku, až budou vypsány termíny

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<