Menu

TÝMOVÁ DÍLNA Zpět <<

Týmový koučink

Pro koho je tato týmová dílna určena:

Před tímto kurzem (týmovou dílnou) je velice vhodné mít absolvované minimálně 4 moduly programu “Manažer koučem 1-4” (nejlépe celý cyklus) nebo základní 8 denní program ICF pro kouče průvodce “První spirála”.

Požadavky na výstup z absolvování týmové dílny:

Abychom táhli za jeden provaz - za jeden konec.

Abychom změnu tvořili a nikoliv ji pouze požadovali a konzumovali.

Abychom v týmu mohli nabídnout a využít své silné stránky a svůj potenciál a sladit to dohromady.

Abychom si užili pocit být součástí, aniž bychom se vzdali individuální odpovědnosti každého.

 

Témata týmového koučinku:

Principy koučinku v práci se týmem

Vize a cíle ve skupinovém koučinku

Skupinová dynamika – vývoj týmu ke zralému fungování

Boření mýtů a předsudků o týmech a týmové práci

Role vedoucího a jeho proměny

Týmové role

Styly a techniky koučování týmu

Práce s protiklady, napětí a energie v týmu

Vytváření kvalitní týmové kultury, atmosféry

Mezitýmové spolupráce

Techniky, které se při týmovém koučinku používají:

… efektivně diskutovat a docházet k dohodám, tvořit a realizovat, využít energii z nesouhlasu a rozporů, udržet vizi, cíl a hledat cestu

… podporovat to dobré a konstruktivní v týmu, jak aktivně chránit hodnoty týmu

… držet si svoji osobní integritu a být součástí týmu

… vnímat tým jako součást celku a podpoří spolupráci mezi týmy

Délka trvání: 4 jednodenní setkání v rozmezí 4-6 týdnů, každé setkání je od 9:00 do 17:00 hodin

Kde: v klubovně Akademie Libchavy v Horních Libchavách

Kdy: termíny se domlouvají individuálně podle požadavků jednotlivých týmů

Kdo vás bude týmovou dílnou provázet?

Eva Mohauptová, PCKA, PCC

Cena: se stanoví podle velikosti skupiny, záleží na počtu účastníků. Max. počet - 10 lidí. Cena obsahuje celodenní stravování a materiály.


Nebyly vypsány žádné termíny.

Mám zájem o tuto akci, kontaktujte mě prosím v okamžiku, až budou vypsány termíny

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<