Menu

Sebe koučovací otázky

z kategorie:
celkové hodnocení Třídit vzestupně Třídit sestupně hodnocení Třídit vzestupně Třídit sestupně mé hodnocení autor
Co by Vám pomohlo?
1
vizitka chci si odpovědět
Jak Vám mohu pomoci já?
1
vizitka chci si odpovědět
Kdo by Vám s tím mohl pomoci?
1
vizitka chci si odpovědět
Jaké zdroje budete potřebovat?
4
vizitka chci si odpovědět
Co vše k tomu potřebujete?
2
vizitka chci si odpovědět
Kdo by pro Vás mohl mít důležité informace?
2
vizitka chci si odpovědět
Koho k tomuto úkolu budete potřebovat?
2
vizitka chci si odpovědět
Jaké je to teď?
1
vizitka chci si odpovědět
Jak to děláme nyní (teď)?
1
vizitka chci si odpovědět
Kdo všechno je do toho zapojen (okolí)?
1
vizitka chci si odpovědět
chci vložit novou otázku

ZEPTEJTE SE ....

Jak je možno posoudit hranici mezi delegováním činností - pravomocí a zbavováním se zodpovědnosti, popřípadě leností ?
Pavel P, Jihlava
Pokud manager něco deleguje, tak v žádném případě nemůže delegovat svou zodpovědnost za výsledek. Jsme stále zodpovědní za to co naši podřízení dělají a pokud jsme dostali nějaký úkol(projekt,proces,kompetenci) jsme zodpovědní tomu, od koho jsme úkol(projekt,proces,kompetenci) přijali a to i v případě pokud jsme celou řadu úkolů z tohoto projektu delegovali. Chci tím říci, že každý si tvoří svůj tým, předává jednotlivcům týmu kompetence, deleguje různé pravomoci a zodpovídá za rozvoj lidí svého týmu a oni si zase zodpovídájí za ty,které vedou.
Zodpovědnosti se zbavit nemůže nikdo, komu byl předán úkol(projekt,proces,kompetence) správným postupem a pokud tento úkol(projekt,proces,kompetence) byl podřízenou osobou či kolegou přijat.
Jste kouč zaměřený hodně na vize, proč?
Zkvalitnění vizuálních obrazů je to nejlepší co může člověk pro sebe udělat. Život dostane zcela nový rozměr. Potom je možné tvořit nové nestandardní projekty z daleko větší motivací a silou.
Jak může kouč vědět co já potřebuji?
To kouč skutečně vědět nemůže. Kouč umí celou řadu technik, které použije na základě Vaší objednávky. Těmito technikami můžete čerpat ze svého vlastního niterního zdroje. Mnoho lidí využívá svůj mozek na 2-3% a pokud se zvýší toto využití o jedno procento….objevujeme zcela nové možnosti….zcela nové zakázky a projekty. Najednou se objeví Vaše skutečné potřeby a jejich realizace. Kouč se snaží technikami získat maximum informací z Vašeho zdroje pro Váš rozvoj.
Je možné abych za první hodinu zjistil, že mi to přinese efekt?
Je velmi pravděpodobné, že za 20-30 minut koučinku začnete tušit, či dokonce objevovat první zcela nové možnosti. Pokud jste na koučink připraven a pokud Vám padne kouč, jste schopen docílit velkého efektu již při prvním setkání.
Zažil jsem koučink u naší firmy a nebyl jsem z toho moc nadšený. Jak poznám dobrého kouče?
V ČR se pod pojem koučink v průběhu posledních několika let schovává mentorink, trénink a třeba i psychoterapie. Proto je třeba se zaměřit na kouče, kteří prošli akreditované vzdělání a kteří mají k tomuto certifikaci. A protože ani to není zárukou kvality, je dobré si vyzkoušet více koučů, většina z profesionálních koučů nabízí první hodinu zdarma…
Dle mého názoru koučink je úspěšný ze tří důvodů.

Synergie - dokážete více pokud máte podporu. Jako tým Vy a Váš kouč jste zaměřeni na Vaše cíle a vytváření kreativních řešení.

Struktura - S koučem se cítíte silnější, děláte více akčních kroků. Jste schopen překonávat své strachy. Získáte větší zodpovědnost za výsledky.

Odbornost - Kouč ví jak Vás podporovat v lepším rozhodování, jak Vám pomoci ve vytváření vizí a cílů, jak Vás strukturovaně vést k vybudování stabilních základů pro osobní a firemní život a jak dojít k Vašemu osobnímu naplnění a harmonii.

Více otázek

S čím lidé přicházejí

Řídím poměrně velkou firmu. Máme dobré výsledky, ale vidím, že neumím motivovat lidi. Všechno pořád tlačím silou. Dělám za ostatní. Kontroluju a kontroluju. Potřebuji se posunout v dovednosti delegovat a motivovat lidi.
Petr V.,Choceň
Mám za sebou velmi složité období a krach mé firmy. Před sebou mám 3 varianty nových projektů. Potřebuji si ujasnit, kterou cestou se vydat. Nechci už udělat tak fatální chybu.
Veronika S., Praha
Jsem manager a dostal jsem na starost složitý projekt, který budu koordinovat pro celou firmu. Vím, že koučink je efektivní metoda, jak sestavit projekt a jak řešit krizová místa.
František K., Mladá Boleslav

Další životní křižovatky