Menu

Koučink jako balanc provazochodce

„To je skutečná transformace; když se na vás někdo podívá a řekne: „Co se s tebou stalo? Jsi nějaký jiný...“ Zažíval jsem to opakovaně během let a vždycky, když nějaký takový proces skončil, mi moje manželka říkala: „Dej mi aspoň dva dny, potřebuju si na tebe zvyknout...“, říká kouč Zdeněk Štěpánek.
Magazín Maitrea, 17.6. 2015
Celý článek: HTML   PDF
Naučit se ptát dětí má smysl, říkají učitelé

Třicet ředitelů a učitelů základních a mateřských škol z Pardubického i Královéhradeckého kraje přijelo v úterý 13. ledna do Akademie Libchavy, aby se „rozloučili“. Pod vedením Jiřího Šmejkala a Heleny Futerové si užili závěrečné setkání v projektu Školy v Zemi Komenského, financovaném z evropských zdrojů a podporovaném Pardubickým krajem. Byli nadšeni, na další plánovaná setkání v připravovaných Tvůrčích dílnách se těší. "Naučit se ptát dětí má velký smysl", zaznělo mimo jiné od jedné z účastnic.
Pardubický kraj-webové stránky, 15.1. 2015
Celý článek: HTML  
Učili se vytváření vztahů s žáky a jejich rodiči

Představte si, že jste žákem ve škole. Do třídy přijde učitel, pozdraví a zajímá se o to, jak se máte. Hodiny jsou bez zkoušení, a přesto učitel i vy víte, co umíte a kde potřebujete zabrat. Hodnocení nese základní zásady zpětné vazby – reflexi vaši i učitele na otázky: „Co jsem udělal dobře? Co bych nyní udělal jinak? V čem jsem byl výborný?"
Orlický deník, 13.1. 2015
Celý článek: HTML  
V zemi Komenského

Koučování ve školách - dejme profesi PEDAGOG opět hodnotu, kterou si zaslouží.
Řízení školy, 1.6. 2012
Celý článek: HTML   PDF
Kořeny

Kořeny. Kolik významů má slovo kořeny? Vidím obrázek, kde strom rostoucí ze semene spotřebuje všechnu energii svých živin na vytvoření hlubokých a silných kořenů. Poslední zbytky věnuje několika lístkům nad zemí. Ty už vždycky nějak vyrostou. Ale ty kořeny, ty jsou důležité pro přežití.
Orlický deník, 16.7. 2013
Celý článek: HTML   PDF
Sladký život dámy v letech


Blesk pro ženy, 10.9. 2012
Celý článek: HTML   PDF
Hypnóza: vše je v naší mysli

Jednou považovaná za laciný trik na jevišti, hypnóza byla prokázána mocnou zdravotní léčbou – a nyní je dostupná v NHS (Národní zdravotní systém ve Velké Británii). Roger Dobson hlasí.. Nejsou to žádná kouzla, houpající se kyvadla či hodinky a nikdo nepočítá pozpátku tak, jak se propadáte do svého nevědomí. Toto je spíše lékařská, než jevištní či filmová hypnóza, a její použití vzrůstá k léčení symptomů chorob a podmínek tak rozdílných, jako astma, cystická fibróza, chrápání, migrény a bradavice.
www.independent.co.uk, 30.1. 2007
Celý článek: HTML   PDF
Každý myslí na to, jak změnit svět, nikdo však na to, jak změnit sám sebe (Lev Nikolajevič Tolstoj)

Průvodce, pokud je kvalitní, má dar napomáhat vidět více, slyšet více, vnímat více své okolí i sebe. Dobrý kouč umí být průvodcem v celé šíři žití, vede koučovaného k tomu, aby nalezl svůj cíl, k němuž ho pak doprovází a zároveň respektuje jeho potřebu vytvářet si svůj směr i prostor. Koučink jde za cílem vždy v kontextu s člověkem, který ho má dosáhnout, a prostředím, v němž má proběhnout. Efektivity přitom docílíme jako vedlejšího efektu. Koučink pomáhá člověku, aby se dobral toho, co pravdu chce, a přestal dělat to, co si myslí, že se od něj požaduje, uspořádat si svůj život, včetně work-life balance, tj. konfliktu rodina-práce. To má pak dopad na plynulejší chod firem, jejich leadership, strategické rozhodování, kvalitní plánování atd.
HR forum, 1.12. 2009
Celý článek: PDF
Rozdíl je vidět.... Kdo skutečně jsme?

Úspěšní lidé často žijí osamoceni v proudu událostí a ztrácejí kontakt sami se sebou, žijí v nevědomí. Tím, že jsou sami například ve vedoucím postavení, nemají s kým sdílet problémy, nemají možnost se rozvíjet. Důležité je, aby si uvědomili, kdo skutečně jsou, jaká je jejich cesta, jejich role, proč tu vlastně jsou a proč dělají zrovna tu práci, kterou dělají. Šéf firmy, manažer, leader, politik. Každý z nás má v sobě nějaký nesoulad, něco si potřebuje vyřešit. Koučink má za cíl rozvoj osobnosti, posilování vědomí, hledá pozitivní zdroje energie. Cílem je, aby člověk žil spokojeně a v harmonii sám se sebou. Úkolem šéfa by mělo být vytvoření rámce, ve kterém se dá pohybovat, udat směr, ale celé projekty delegovat zaměstnancům. Konkretizovat a vyjasnit svoji vizi, určit strategii a kompetence. Zbavit se pocitu nepostradatelnosti a absolutní zodpovědnosti za výkon všech podřízených. Zavádění koučovacího stylu se nemusí účastnit všichni zaměstnanci, stačí zhruba 10% lidí z firmy. Důležité je, aby s tím začal šéf, hlavně ten se musí změnit.
Parlamentní magazín, 10.11. 2010
Celý článek: PDF
Helena Futerová - lektor a kouč

"Vdechněte životu smysl, barvy a energii...." zní první slova webových stránek Heleny Futerové - lektorky a kouče, která Vám pomůže objevit a rozvinout Váš osobní potenciál, vybudovat sebedůvěru, a nebo si jen uvědomit, co vlastně od života chcete. Práci lektora a kouče cítí jako poslání a věnuje mu celé své srdce. Její citlivý a zároveň profesionální přístup ocení nejen manažeři a personalisté firem, ale i kterákoliv z vás, která jste na životní křižovatce a potřebujete si ujasnit své cíle.
www.zenapodnikatelka.cz, 19.9. 2011
Celý článek: PDF
Koučink není jen pro vyvolené

Všichni chceme, aby nám naše úsilí přinášelo radost, přejeme si mít větší úspěch nebo vydělávat víc peněz. Všichni máme svoje přání a sny, ale často se bojíme je realizovat, protože nám v tom brání strach ze selhání nebo narušení stávajícího systému. Rádi bychom začali sami podnikat nebo změnili zaměstnání, ale obavy z finanční nejistoty nás drží na místě. Nebo jen chceme dělat svou práci lépe a dosáhnout většího uznání druhých, ale nevíme přesně jak na to. Někdy svá rozhodnutí dokonce necháváme ovlivnit druhými, přestože v nitru cítíme, že pro nás a nakonec i pro naše okolí by změna byla správná. Přitom stačí jen opravdu chtít a pod odborným vedením si najít to, co je pro nás nejlepší a pustit se za tím.
www.zenapodnikatelka.cz, 19.9. 2011
Celý článek: PDF
Profesionální kouč - vrba i trenér pro podnikání

Kouč je člověk, který není zatížen denní agendou dané firmy, proto ani není svázán jejími stereotypy. A protože je placen za to, aby si všiml nedostatků, upozorňuje na ně a povzbuzuje klienta k hledání efektivnějších, rychlejších a třeba i odvážnějších řešení. Korektní kouč obvykle navrhne jakési zkušební období, během něhož se klient a kouč poznávají, protože je nezbytné, aby si oba sedli, aby si věřili. Jeho délka se liší podle typu spolupráce. Jednou z nejefektivnějších oblastí, kde koučink přináší veké hodnoty, je koučink vizí. Vize je skutečný obraz, který má barvy a tvar, může být mnohorozměrný a velmi silný. Vidění je lidskou největší přirozeností. Zkuste si tedy sednout, udělejte si pohodlí, podívejte se někam na stěnu a zkuste si představit…
Profit, 9.10. 2008
Celý článek: PDF
Skvělá žena

„Je potřeba celý život na sobě pracovat a učit se“, říká Helena Futerová. Z vlastní zkušenosti totiž ví, že když jdete příležitosti naproti, ona si Vás najde. Vlastní pílí a rozvojem se z administrativní pracovnice vypracovala na personální ředitelku firmy pro Českou republiku. Studium personalistiky, angličtiny, manažerské MBA studium, ale jak sama dodává, nic není tak zlé, jak na první pohled vypadá – stačí se nebát a „sáhnout“ si na to.
Vlasta, 7.11. 2007
Celý článek: PDF
Jak na novinky řízení lidských zdrojů ve výrobní firmě?

Plánovat si život přes cíle moc neumím. Sama jsem nikdy netoužila po manažerské pozici a přiznávám, že jsem si ani neuměla sama sebe představit jako manažerku v mezinárodní firmě. Že mi nakonec někdo tuto důvěru a odpovědnost nabídl, mě překvapilo. Samozřejmě, bylo to pro mě stresové, protože jsem se dostala do situace, kdy jsem musela odložit kritický pohled a jít do toho, ukázat kolegům, jak to dělat lépe, a to se vždy snadněji říká, než dělá. Mnohokrát jsem se v duchu omlouvala manažerům přede mnou za to, jak jsem byla k jejich práci kritická a často později děkovala svému předchůdci, že na mě delegoval určitá rozhodnutí, i když mě to tenkrát dost zlobilo. Dnes vím, že to všechno mělo svůj smysl a pomohlo mi to všechny následující změny ustát.
HR forum, 2.7. 2007
Celý článek: PDF
Vážíme si nápadů lidí a společně je realizujeme

Nepomůžeme tomu, kdo vlastně doopravdy pomoc nežádá a očekává od ostatních, že ho politují a něco za něho změní. Naštěstí je hodně těch, kdo na sobě chtějí pracovat, jen třeba nevědí, jak na to. Za jednu z priorit považujeme efektivní komunikaci, tedy to, abychom si mezi sebou a s našimi zaměstnanci nejen rozuměli, ale abychom k sobě byli otevření. Pod časovým tlakem jsme zvolili poměrně odvážnou a unikátní variantu učit měkké dovednosti v průřezu firmou, což se nakonec ukázalo být správným rozhodnutím. Díky mixu účastníků na workshopech jsme lidem umožnili chápat problematiku firmy v širších souvislostech a oni to oceňují. Došlo k výraznému posunu v postojích..
HRM, 2.7. 2008
Celý článek: PDF
Odvaha lidí a silná kultura firmy změnily hrozbu v příležitost

Trvalý rozvoj zaměstnanců na všech úrovních patří k našim základním hodnotám, a proto pro nás bylo samozřejmé začít hledat příležitosti, jak investice do vzdělání maximálně využít i během složitého období poklesu výrobních zakázek. Vzdělanostní úroveň firmy se zvýšila a posílila se efektivní komunikace a týmová spolupráce. Zaměstnanci vnímají nové projekty jako nezbytné pro další perspektivu firmy. A při tom všem byl naplněn cíl zahraničního vedení – snížení nákladů a zkvalitnění poskytovaného servisu.
HRM, 3.5. 2010
Celý článek: PDF
Kouč: odborník na správná řešení

Jsem kouč a pomůžu Vám dosáhnout Vašeho cíle. Člověk si dává otázky a hledá na ně odpovědi. Když ptaní přenechá někomu jinému, má spoustu prostoru pro hledání nejlepšího řešení. Já pokládám otázky, které člověka nasměrují a donutí ho pracovat s vědomostmi, které má, ale nevyužívá je nebo je neumí využít správně. Sezení s koučem pomůže lidem, aby našli sami v sobě řešení problému, situace nebo projektu.
Sedmička,
Celý článek: PDF
Ke změně potřebujete hlavu

„Kouč“ by měl být někdo, kdo Vás přiměje stát se odpovědným aktivním tvořitelem svého života. Někdo, kdo zajistí, že svůj potenciál využijete naplno, pomůže udělat klíčové rozhodnutí v kariéře či životě. Za jedny z prvních „koučů“ lze považovat filozofy Sókrata a Platóna, kteří svými otázkami a podobenstvími provokovali své žáky k vlastním názorům. Kladení otázek – ty samotné nutí přemýšlet a hledat. Lidé jsou zvyklí si od expertů kupovat rady a najednou přichází někdo, kdo si nechává dobře platit za to, že Vám dává otázky a nutí Vás přemýšlet. „Kouči“ otáčí zažitá schémata.
Časopis managementu Výběr, 1.3. 2011
Celý článek: PDF
Helena Futerová: Měla jsem unikátní možnost být u začátků personalistiky v Česku před 20 lety, takže ji znám od samotného "narození" až po její "vysokou školu".

V rozhovoru Helena Futerová hodnotí současnou situaci v oblasti řízení lidských zdrojů, kde jsme za posledních 15 let mohli zaznamenat strmý rozvoj. Řeč byla nejen o stále aktuálnější úloze personalistiky, o které hovoří Helena Futerová jako o strategické: „Lidé již pochopili, že jsou firmy, které se o ně umí postarat, když odvádějí výkon, ale že jsou i takové, které chtějí jen brát a dávat pouze nutné minimum. Je statisticky dokázáno, že peníze už nejsou tou nejsilnější motivací, ale že většina lidí, kteří firmu opustí, jdou za lepším šéfem a to je dobře“, dodává manažerka v oblasti lidských zdrojů. Tématem byl také koučink, termín, který je v poslední době dost zprofanovaný, jak říká Helena Futerová. Chybou může podle ní být nesprávné využívání koučinku v situacích, kdy je aplikován bez ohledu na správné pochopení jeho podstaty. Diskutovali jsme především jeho racionální využití v rámci firemní kultury a řízení lidských zdrojů....
www.hr-server.cz, 14.6. 2011
Celý článek: HTML   PDF