Menu

 

Zpět na přehled článků

 

Představte si, že jste žákem ve škole. Do třídy přijde učitel, pozdraví a zajímá se o to, jak se máte. Hodiny jsou bez zkoušení, a přesto učitel i vy víte, co umíte a kde potřebujete zabrat. Hodnocení nese základní zásady zpětné vazby – reflexi vaši i učitele na otázky: „Co jsem udělal dobře? Co bych nyní udělal jinak? V čem jsem byl výborný?"

Odpovědi pak spolu probíráte a k tématům se můžete svobodně vyjadřovat. Vaši rodiče jsou přizváni, aby s učitelem spoluvytvářeli vhodné podmínky pro váš vědomostní i osobnostní rozvoj. Cítíte se dobře, protože vnímáte, že jim jde o vás, a ne o známky.

Vše z toho je v dnešní škole možné. Umí to už někteří pedagogové, kteří se koučovacímu přístupu učili po dva roky v Akademii Libchavy v projektu „V zemi Komenského v Pardubickém kraji", financovaném z evropských zdrojů. Avšak pro některé je to tak velká změna, kterou těžce integrují do své práce. Nově nabyté zkušenosti si pochvaluje 18 ředitelů a 52 učitelů základních a středních škol z kraje, kteří projekt úspěšně dokončili. „Žák díky přístupu učitele – kouče, získává sebevědomí, že to, co se potřebuje naučit, je v jeho moci, že na to má. Protože dobře chápe, proč se učí, přebírá za své učení přirozeně odpovědnost. Své učitele ctí jako přirozené autority. Učí se ctít druhé lidi a respektovat odlišné názory a víru. Naučí se týmovému cítění a spolupráci," vysvětlil efekt nového přístupu lektor projektu, psycholog Jiří Šmejkal, a dodal. „Připomněl jsem jen pár obrazů o škole, jakou bychom ji mohli mít. Vězte, že tohle všechno máme přirozeně v sobě a kouč to pomáhá objevovat."

Cíl: Spokojené a klidné školy

Pedagogové škol a školských zařízení se v průběhu projektu od dubna 2013 do prosince 2014 učili novému přístupu k vedení lidí a k vytváření vztahů s žáky a jejich rodiči i rozvoji vztahů mezi pedagogy. Absolvovali programy ředitel koučem – koučovací styl vedení školy, personalistika pro ředitele škol, typologie, účinné porady ve školách, vedení týmu učitelů, učitel koučem – koučovací styl vedení žáků. Od září učitelé absolvovali skupinové koučování ve školách. Jedna skupina učitelů absolvovala osmidenní výcvik programu etika naživo. „Tato skupina byla velmi motivovaná. Všechny skupiny ale pracovaly naplno a snažily se odnést si co nejvíce. Bylo zajímavé sledovat, jak se rozvíjejí," uvedl Jiří Šmejkal.

„Naší vizí, na které jsme se shodli s řediteli, je tvořit spokojené a klidné školy. Spokojení žáci mají spokojené rodiče a spokojený rodič, to je sen každého učitele i ředitele. A proč klidné? Děti pro svůj rozvoj přece potřebují klidné, vlídné, motivující prostředí," uvedl Zdeněk Štěpánek z Akademie Libchavy, garant projektu „V zemi Komenského v Pardubickém kraji". Je důležité zmínit, že během 18 školicích dní pro ředitele a 14 dní pro učitele mohl každý účastník chybět pouze jednou. „To byly docela tvrdé podmínky, které jsme si stanovili na začátku projektu. O to více nás těší vysoký počet úspěšně podpořených osob," poznamenal Zdeněk Štěpánek.

(zhc)

 

Zpět na přehled článků