Menu

 

Zpět na přehled článků

 

Třicet ředitelů a učitelů základních a mateřských škol z Pardubického i Královéhradeckého kraje přijelo v úterý 13. ledna do Akademie Libchavy, aby se „rozloučili“. Pod vedením Jiřího Šmejkala a Heleny Futerové si užili závěrečné setkání v projektu Školy v Zemi Komenského, financovaném z evropských zdrojů a podporovaném Pardubickým krajem. Byli nadšeni, na další plánovaná setkání v připravovaných Tvůrčích dílnách se těší. "Naučit se ptát dětí má velký smysl", zaznělo mimo jiné od jedné z účastnic.

Pedagogové škol a školských zařízení se v průběhu projektu Školy v Zemi Komenského od dubna 2013 do prosince 2014 učili novému přístupu k vedení lidí a k vytváření vztahů s žáky a jejich rodiči i rozvoji vztahů mezi pedagogy. Nově nabyté zkušenosti si pochvaluje 18 ředitelů a 52 učitelů základních a středních škol z Pardubického kraje, kteří projekt úspěšně dokončili. Absolvovali programy ředitel koučem – koučovací styl vedení školy, personalistika pro ředitele škol, typologie, účinné porady ve školách, vedení týmu učitelů, učitel koučem – koučovací styl vedení žáků. Od září 2014 učitelé absolvovali skupinové koučování ve školách. Jedna skupina učitelů absolvovala osmidenní výcvik programu etika naživo. „Tato skupina byla velmi motivovaná. Všechny skupiny ale pracovaly naplno a snažily se odnést si co nejvíce. Bylo zajímavé sledovat, jak se rozvíjejí," uvedl lektor projektu, psycholog Jiří Šmejkal.

„Žák díky přístupu učitele – kouče, získává sebevědomí, že to, co se potřebuje naučit, je v jeho moci, že na to má. Protože dobře chápe, proč se učí, přebírá za své učení přirozeně odpovědnost. Své učitele ctí jako přirozené autority. Učí se ctít druhé lidi a respektovat odlišné názory a víru. Naučí se týmovému cítění a spolupráci," vysvětlil efekt nového přístupu Jiří Šmejkal.

„Jsem hluboce vděčná za možnost podílet se na projektu osobního a profesního růstu představitelů škol, kteří se otevřeli možnosti sebereflexí se podívat nejdříve sami na sebe a hledat s námi cesty, jak aplikovat koučování do školství. Teď už věřím, že se v této společnosti mohou věci měnit k lepšímu. Minimálně díky těmto skvělým a vědomým lidem se do školství dostávají už teď pojmy jako je změna, radost, nadšení, tvořivost, důvěra a podpora sebevědomí,“ uvedla lektorka Helena Futerová.

Zdenka Hanyšová Celá

 

Zpět na přehled článků