Menu

 

Zpět na přehled článků

 

Jednou považovaná za laciný trik na jevišti, hypnóza byla prokázána mocnou zdravotní léčbou – a nyní je dostupná v NHS (Národní zdravotní systém ve Velké Británii). Roger Dobson hlasí.

Nejsou to žádná kouzla, houpající se kyvadla či hodinky a nikdo nepočítá pozpátku tak, jak se propadáte do svého nevědomí. Toto je spíše lékařská, než jevištní či filmová hypnóza, a její použití vzrůstá k léčení symptomů chorob a podmínek tak rozdílných, jako astma, cystická fibróza, chrápání, migrény a bradavice.

Je používaná pro chirurgické zákroky, ve stomatologii bez anestetik a pro porody bez bolesti a léků. Nový důkaz z Britského jediného NHS centra nabízející hypnózu, ukazuje, že je to vysoce efektivní v léčení některých typů bolestí hrudníku stejně jako syndromu dráždivého tračníku (IBS).

Nový průzkum z Ameriky taktéž zjistil, že více než polovina lidí, kteří použili hypnoterapii, aby přestali kouřit, byli schopni tento zlozvyk nechat daleko za sebou, zatímco vědci ve Francii úspěšně použili tuto terapii ke snížení krevního tlaku.

Hypnóza byla používána po staletí aby léčila různé nemoci, ale dostala se do relativního poklesu s nárůstem moderní medicíny a za posledních 200 let byla více asociována s jevištními kouzelníky a filmovými padouchy, než s medicínou.

Tvůrci filmů hodně přispěli k narušení představy, jakou máme o hypnóze: „Když se hypnotizér objeví na scéně, očekávejte něco zlověstného. Pokud jeho navození do transu obsahuje atraktivní mávnutí rukou, chystá se někoho donutit, aby spáchal zločin. Pokud hypnotizuje intenzivním upřeným pohledem, jeho záměrem je pravděpodobněji svádění,“ říká Dr. Deidre Barret z Harvardské Lékařské školy, která prostudovala více než 200 filmů o hypnóze.

V Univerzitní Nemocnici Jižního Manchestru profesor Peter Whorwell, gastroentolog řídící jediné NHS dotované středisko hypnoterapie v Británii, které se stalo průkopníkem této terapie jako léčba syndromu dráždivého tračníku, souhlasí. „Jedním z problémů je název“ říká. „Pokud bychom začali s názvem jako neuromodulace, například, bylo by to pravděpodobněji přijato mnohem snadněji. Název hypnóza nese příliš mnoho předsudků. Kognitivně behaviorální terapie je nyní poměrně dobře přijata a taktéž psychoterapie, ale z těchto třech bych řekl, hypnóza je potenciálně nejefektivnější. Stává se volenou léčbou IBS.

„Až nebudu naživu, lidé si náhle uvědomí, že hypnóza je neuvěřitelně mocný nástroj a budou se ptát, proč byla ignorovaná tak dlouho“.

Jak to doopravdy funguje není jasné, a někteří kritici se domnívají, že je to jednoduše způsobem uvolnění. Ale ti, co hypnózu provozují, říkají, že je na tom něco víc a že během hypnózy se pacient soustřeďuje intenzivně na specifickou myšlenku, vzpomínku, pocit či vjem, zatímco blokuje rozptýlení.

„První věc, kterou musíte udělat je, že se přenesete přes mýtus a předsudky o klinické hypnóze“, říká Dr. Carol Ginandes, která vedla studii o použití hypnózy pro úzkostlivé stavy na Harvardské Lékařské škole. „Není to užíváno pro zábavu. Nejsou tu žádné hypnotické postavy v dominantním vztahu, kde rozhoduje moc nad druhým. Není to stav spánku nebo něco, do čeho vás někdo může donutit. Je to stav zvýšené, soustředěné pozornosti, do kterého se můžeme všichni dostat zcela přirozeně.“

Ve zprávě v Harvardském časopise vysvětluje, jaký to má efekt:“ Zatím nerozumíme mechanismu, kterým jsou tyto sugesce přeneseny myslí do řeči těla, ale řekněme, že tu máme kuřáka. Když je v hypnotickém stavu, mohla bych navrhnout, že přestane chtít cigarety čím dál méně během určitého období. Pokud je připraven přestat, tak se tato sugesce uchytne hluboko v jeho mysli, jako semínka vsazena do půdy místo toho, aby byla pohozena po povrchu, pomáhající mu dostat se k užitečným fyzickým a psychologickým zdrojům.“

Kouření

Ve studii ve Scott a White Memorial Nemocnici v Texasu bylo kuřákům poskytnuto osm sezení terapie během dvou měsíců a bylo jim řečeno, aby přestali kouřit týden po započetí léčby.

Pacienti pak byli testováni na oxid uhelnatý, který prokáže, zda-li kouřili po léčbě. Výsledky ukázaly, že ke konci léčby 40% přestalo. Po 12ti týdnech 60% přestalo.

Stomatologie

Hypnóza je stále více používána v několika oblastech stomatologie, včetně dentální fóbie, skřípání zubů, trhání a užití plomb. Také je používána pro zubní chirurgii, která je většinou provedena s místním umrtvením, či obecně použitými anestetiky.

V jednom uvedeném případu pacientka ze Skotska měla zubní implantát, který zahrnoval vsazení titanové tyčinky/šroubu/ do čelisti. V jejím případě hypnóza byla použita ke změně vjemů v oblastech, kde se konala chirurgie. Byla požádána, aby si představila ciferník, kde nula znamenala žádnou bolest.

Bolesti hrudníku

Až jedna třetina pacientů, kteří mají angíně podobné bolesti hrudníku, mají normální věnčité/koronární/ tepny, ale mnoho jich trpí bolestivými symptomy i přesto, že nejsou žádné důkazy srdeční nemoci. Bolesti, které nejsou spojené s chorobou srdce jsou problémem, protože tu je minimalní či žádná léčba.

V novém NHS dotovaném experimentu v Manchestru, se účastnilo 28 pacientů 12ti sezeních hypnózy, nebo placebo léčby. Poté, co byli hypnotizóváni, pacientům bylo řečeno, aby se zaměřili na hrudník a byla jim opakovaně dána sugesce o zmírnění bolesti. Pacienti taktéž dostali nahrávku sezení a bylo jim doporučeno, aby pokračovali i doma. Výsledky ukazují, že ti, co prošli terapií, 8 z 10 měli celkové zlepšení jejich symptomů.

Léčení zranění/úrazů

Vědci na Harvardské Lékařské škole ukázali, že zlomeniny a rány po chirurgickém zákroku se hojí rychleji pacientům, kteři prošli hypnózou. Šest týdnů po zlomenině kotníku pacienti, kteří se podrobili hypnóze, měli 3 týdenní náskok v hojení než ti, co byli pouze v sádře.

Ve druhé studii vědci získali podobné výsledky se zraněními po chirurgickém zákroku. Před operací jim v hypnóze byly dány sugesce o bolesti a úzkosti a na snížení rizika zánětu, redukci jizev a zrychleném hojení ran. Výsledky ukázaly, že ženy, které se podrobily terapii, se hojily podstatně rychleji.

Syndrom dráždivého tračníku (IBS)

Jedna z nejběžnějších trávicích (gastrointestinálních) poruch dle průzkumu ukazujícím, že mezi 5 až 20 procenty nás všech trpí touto poruchou svého času. Její hlavní symptomy zahrnují břišní bolesti, průjem či zácpu. Přesný důvod není znám, ale u některých lidí to může zahrnovat změny rovnováhy bakterie, která potahuje střeva, stejně tak i zánět. Existující léčba pro tento stav je mírně efektivní.

Výzkum v Univerzitní Nemocnici Jižního Manchestru, kde se konal první experiment hypnózy pro tyto podmínky, ukázal, že většina lidí, kteří tímto trpí, mohou mít z této léčby prospěch. „Zjistili jsme, že IBS pacienti léčeni hypnózou setrvávají dlouhodobě v dobré kondici se značným snížením léků“, říkají vědci.

Cystická fibróza

Dle zprávy z Univerzity Michiganu hypnóza redukuje symptomy kašle, dýchavičnosti, úzkosti a dalších symptomů cystické fibrózy.

Studie Střediska Cystické fibrózy Roberta C Schwartze ve Státní Univerzitě New Yorku také ukazuje, že sebe-hypnóza může být vysoce efektivní. „Mnoho pacientů používajících hypnózu pro více než jeden důvod, včetně relaxace (61 procent pacientů), úleva při bolestech asociovaných s lékařskými zákroky (31 procent), úleva při bolesti hlavy (16 procent), změna chuti léků, aby byly stravitelné (10 procent) a kontrola symptomů asociovaných s CF (18 procent). Pacienti úspěšně využili sebe-hypnózy z 86 procent času“.

Porod

Výzkum v Nemocnici Žen a Dětí v Adelaide, kde je hypnóza používána pro ženy při porodních bolestech, ukazuje, že je vysoce efektivní. Ženy, které se podrobily této terapii po 37. týdnu těhotenství použily méně epiduralu - 36 procent ve srovnání s 53 procenty ostatních žen. Druhá studie ukázala, že ženy, které se naučily sebe-hypnózu, zredukovaly užití analgetik o polovinu, epidural o 70 procent a byly více než dvákrát tolik spokojeny se zvládáním bolesti při porodu ve srovnání s ostatními ženy.

Chrápání

le psychiatra z Harley Street Dr Toma Krafta chrápání může být léčeno hypnózou navržením během ní /pod hypnózou, že člověk, který tím trpí, se otočí na bok pokaždé, když začne chrápat.

„Zaznamenal jsem v případu 53letého muže, který za mnou přišel poté, co byl svou manželkou vyhozen z ložnice“, říká. „Poté, co jsem ho léčil, jeho chrápání přestalo a bylo mu dovoleno se navrátit zpět do ložnice, za což byl nesmírně vděčný. Po 10 sezeních pacient přestal chrápat a když jsme ho po čase oslovili, jeho zlepšení se stalo udržitelným.“

Co je hypnóza

Co hypnóza nedělá je uspat lidi nebo donutit je ztratit kontrolu, nebo dělat věci proti jejich vůli. „Mnoho lidí ji vidí jako mysl, která je ovládána hypnotizérem a ztrácí kontrolu, což je kompletně mylné“, říká Profesor Peter Whorwell z Univerzitní Nemocnici Jižního Manchestru. „ Jako následek toho je, že celá věc je zahalena tajemstvím.“

V hypnoterapii je pacientům pomáháno terapeutem k dosažení něčeho, co je popsáno jako uvolněný stav vědomí, něco jako být pohlcen dobrou knihou. Terapeuti mohou začít popisem obrazů, které vytváří pocit pohody a bezpečí. Pak mohou navrhnout způsob, jak dosáhnout určitého cíle, jako například zbavit se fobií.

Jak to skutečně funguje není jasné. Ti, co hypnózu provozují říkají, že pacienti se intenzivně soustředí na specifickou myšlenku, vzpomínku, pocit či vjem, zatímco blokují jakékoliv rozptýlení.

Přeloženo z The Independent Tuesday 30 January 2007

 

Zpět na přehled článků