Menu

INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK

FIRMA KOMUNIKUJE

Individuální koučink za účelem přípravy leadera, který povede transformaci firmy. Program je určen pro přípravu majitelů, předsedů představenstev nebo generálních ředitelů na komplexní změnu vedení firmy. Cílem je si ujasnit vizi kam chci změnou dojít, vytvořit nové efektivní návyky a zvládání kompetencí potřebných pro vykonávání své funkce s větší lehkostí, nadhledem a efektivností. 

Délka trvání: Individuální, 6 měsíců až 2 roky

Kdo koučuje:

Zdeněk Štěpánek (Praha i Libchavy)

Kde: V koučinkové místnosti v konf.centru GreenPoint, Dvouletky 529/42, Praha 10-Skalka, nebo v tréninkovém centru Koučink akademie v Horních Libchavách u Ústí nad Orlicí.

Rozsah služby: Individuální schůzky v potřebném rozsahu. Plný servis e-mailu a 1-2 telefonické koučinky měsíčně v průběhu procesu.

Přínos: Ujasnění si celého procesu změny. Vytvoření osobní vize leadera tohoto procesu. Efektivní způsob praktického zvládnutí kompetencí a vlastností, které posunou leadera v jeho osobním a profesním růstu.

Cena: Individuální dle rozsahu, který bude dohodnut na první bezplatné schůzce.

Kdo tento program využívá

Majitelé firem připravující se na změnu kultury firmy.
Předsedové představenstvev, kteří mají změnu kultury firmy vést jako leadeři.
Generální ředitelé, kteří změnu kultury budou vést a potřebují se připravit na tento proces.

 

MÁM ZÁJEM

POSLAT KOLEGOVI