Menu

INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK

KRIZE JAKO PŘÍLEŽITOST

Individuální koučink pro zvládnutí složitých situací, které přináší rychlé změny v "tržním" prostředí. Cílem programu je krátkodobě využívat kouče a efektivní techniky koučování pro zvládnutí krizových situací, či efektivní a co nejpřesnější strategické rozhodnutí. Každá krizová situace či složité rozhodnutí je potřeba zpracovat tak, aby se z ní stala nová příležitost, která přináší optimální efekt z dané situace.

Délka trvání: Individuální, většinou 2-3 setkání.

Kdo koučuje: Zdeněk Štěpánek (Praha i Libchavy)

Kde: V koučinkové místnosti Praha 10 - KC GreenPoint, Dvouletky 529/42, nebo v tréninkovém centru Koučink akademie v Horních Libchavách u Ústí nad Orlicí. V nadstandardních případech po celé ČR.

Rozsah služby: Individuální schůzky v potřebném rozsahu. Plný servis e-mailu a telefonických koučinků v průběhu procesu .

Přínos: Výrazné zvýšení přehlednosti situace pro strategické rozhodnutí, modulace situací, rozpracování variant a precizování projektů.Využití všech dostupných technik.

Cena: Individuální odměna za jednotlivá setkání.

Kdo tento program využívá

 

MÁM ZÁJEM

POSLAT KOLEGOVI