Menu

INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK

Individuální supervize

Supervize je náhled na pracovní vztah supervidovaného a jeho interního nebo externího klienta. Supervize rozvíjí a kultivuje roli profesionála ve vztahu k jeho klientovi/klientům, jeho kompetentnost a dovednosti v dané roli – např. kouč a klient, vedoucí a podřízení, facilitátor a tým. Supervize často obsahuje prvky koučování nebo mentorinku. Součástí práce supervizora je přinášet svoje vhledy, inspirace a zkušenosti. Supervizor také potřebuje vnímat etický rámec práce supervidovaného s jeho klientem a upozorňovat na něj.

Jak se liší koučink a supervize?

Koučink je provázení změnou, cíl v koučování určuje kontrakt s klientem a zadavatelem. Koučování je zaměřeno na změnu/rozvoj jednotlivce v nějaké oblasti. Kouč podporuje koučovaného skrze sebeobjevování a osobní rozvoj a uvědomění k tomu, aby cíle dosahoval. V koučování se klient zabývá hlavně sám sebou a svými schopnostmi, na čem potřebuje pracovat, aby dosáhl změny.

Věříme, že supervize

• vytváří chráněný prostor, kam si supervidovaný může přinést cokoliv, co se děje v procesu práce s ním, s klientem i ve vztahu mezi nimi nebo s určitým typem klienta a může si to prohlédnout z mnoha stran, včetně té, co supervidovaný nevidí, neslyší a neuvědomuje si.

• umožňuje reflektovat svoji práci, vnímat svoje úvahy o ní a uvědomit si svoje vytváření pracovního vztahu, procesu a vlivu na klienta/tým.

• nabízí náhled na to co se děje v širším systému (firmě, rodině, vztazích) a co ovlivňuje proces práce s klientem/týmem.

Věříme, že supervize dává podporu v nejistotách, pochybnostech, slabých či komplikovaných místech, rozvíjí supervidovaného v jeho roli a v jeho kompetencích skrze uvědomění a objevování, rozvíjí portfolio postupů supervidovaného při jeho práci, umožňuje nahlédnout na svá přesvědčení vstupující do procesu a připomíná trvale přitomný etický rámec skrze dilemata, která se objevují ve vztahu s klientem i trojstranném vztahu – supervidovaný – klient – zadavatel.

Supervidujeme:

• Kouče

• Facilitátory

• Vedoucí týmu

• Lektory

Jak probíhá supervize?

Obvykle je domluvený cyklus setkání – 6 nebo 12 setkání, supervizní setkání trvá 60 minut. První setkání je vždy osobní, další mohou být osobní nebo po skypu. Obvykle je jedno setkání za měsíc, pokud není dohoda a potřeba jiná.

Jak supervizní setkání funguje:

V úvodu každého setkání definujeme kontrakt pro toho setkání – téma a přínos. Úkolem supervizora je držet se domluvené zakázky. Supervizor je vázán mlčenlivostí a etickým kodexem.

Supervizoři:

Ing. Eva Mohauptová PCC

Mgr. Jiří Šmejkal ACC

Ing. Zdeněk Štěpánek PCC

 

Cena:

60 minut supervize = 1.500 Kč + DPH

MÁM ZÁJEM

POSLAT KOLEGOVI