Menu

Supervizor koučů

Garantováno Koučink Akademií.

Supervize je způsob, jak pravidelně ve vymezeném chráněném čase usnadňovat a podporovat důkladnou reflexi člověka na jeho praktický výkon. Supervize je prostor, kde supervizovaný reflektuje svoji práci a učí se z této reflexe v interakci se supervizorem.

Supervize je pracovní spojenectví mezi dvěma profesionály, kde supervizovaný přináší zprávu o své práci, reflektuje ji, dostává zpětnou vazbu a pokud je to vhodné odborné rady a názory. Účelem tohoto spojenectví je umožnit pracovníkovi rozvíjet své morální a odborné dovednosti, budovat svoji sebejistotu a kreativitu tak, aby poskytoval nejlepší možnou službu svému klientovi.

Supervize je také procesem, kde se vytváří struktura pro individualizovaný učební plán pro supervizovaného. Důraz je kladen na empirické učení. Supervize je postavena na modelu reflexe- akce, kde praxe je nástrojem pro učení.

Při supervizi je důležité vytvořit bezpečný prostor, kde je možné si uvědomovat a pracovat na pracovních tématech, která supervizovaného znepokojují, kterým nerozumí, není si jistý s řešením, vzbuzují u něj obavy či strach nebo naopak radost.

Supervize je prostor pro posilování odpovědnosti. Je to proces, kde klient prezentuje své případy, monitoruje svoji práci, zvažuje možnosti, vyhodnocuje zvolené postupy a rozebírá situace, ve kterých se ocitá při práci. To vše mu přináší nové poznání. Je to proces, kde jsou také zvažovány etické a profesionální postoje a všichni zúčastnění v procesu (klienti, organizace, profesionální asociace, zadavatelé, sponzoři) získávají větší jistotu, že je poskytována kvalitní služba a jsou dodržovány profesionální standardy a domluvená pravidla.

Supervize může probíhat individuálně nebo skupinově.

Supervizor pracuje koučovacím způsobem a vede tak kouče k plné zodpovědnosti a hledání odpovědí a vlastních řešení. Má ICF akreditované vzdělání kouče. Má minimálně dvouletou zkušenost z mentorinku koučů. Má certifikované vzdělání pro supervizory koučů. Je ICF akreditovaný profesionální kouč se stupněm PCC a vyšším. Má svého supervizora a kouče. Dále se vzdělává.


 

Průvodce vědomého podnikání Kouč managementu Trenér(lektor) managementu Mentor koučů Mentor pedagogů Supervizor koučů Life kouč Konstelář Terapeut
Jiří Šmejkal, ACC
tel.: 737 671 545
smejkal@akademiesro.cz
Profil kouče
Průvodce vědomého podnikání Kouč managementu Mentor managementu Trenér(lektor) managementu Kouč týmů Facilitátor Mentor koučů Supervizor koučů Life kouč Konstelář
Zdeněk Štěpánek, PCKA, PCC
tel.: 775 552 225-asistentka
stepanek@akademiesro.cz
Profil kouče
Průvodce vědomého podnikání Kouč managementu Trenér(lektor) managementu Kouč týmů Skupinový kouč Facilitátor Mentor koučů Supervizor koučů Life kouč Trenér pohyb a tělo
Eva Mohauptová, PCKA, PCC
tel.: 603 517 289
mohauptova@akademiesro.cz
Profil kouče

 

Průvodce vědomého podnikání Průvodce vědomého podnikání
Kouč managementu Kouč managementu
Mentor managementu Mentor managementu
Trenér(lektor) managementu Trenér(lektor) managementu
Kouč týmů Kouč týmů
Skupinový kouč Skupinový kouč
Facilitátor Facilitátor
NLP trenér NLP trenér
Mentor koučů Mentor koučů
Mentor pedagogů Mentor pedagogů
Supervizor koučů Supervizor koučů
Life kouč Life kouč
Junior kouč Junior kouč
Hlasový trenér Hlasový trenér
Trenér pohyb a tělo Trenér pohyb a tělo
Konstelář Konstelář
Terapeut Terapeut
Rozvoj zážitkem Rozvoj zážitkem
Lektorka aplikované improvizace Lektorka aplikované improvizace