Organizační pravidla

Všeobecné obchodní podmínky a organizační pokyny koučovacích kurzů a seminářů Koučink akademie s.r.o.

 

1.       Přihláška :  podáním přihlášky do kurzu (elektronické, písemné či telefonické) Vám automaticky rezervujeme místo v daném kurzu po dobu 14 dnů.

2.       Rezervace:  rezervace trvá 14 dní, v tomto čase Vás žádáme, abyste uhradili v termínu splatnosti došlou zálohovou fakturu ve výši 50 % z ceny semináře. E-mailem Vás budeme informovat o obdržení platby.

3.       Platba kurzovného: konečná faktura (daňový doklad) Vám bude vystavena 14 dní před termínem konání semináře se splatností 7 dní. V případě, že se přihlásíte v době kratší, než 14 dní před zahájením kurzu, bude Vám vystavena faktura na celkovou částku.

4.       Pokyny ke kurzu:  potřebné informace ke kurzu či semináři od nás obdržíte mailem na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce

5.      Všeobecné informace: výuková místnost, jakož  i přilehlé prostory (vstupní místnost, WC, odpočívárna) jsou nekuřácké. Kuřáci mohou kouřit o přestávce před budovou

6.       Storno podmínky: při odhlášení se z kurzu 14 dnů před jeho zahájením je záloha nevratná, ale lze tuto zaplacenou zálohu přesunout na jiný námi pořádaný seminář či kurz. Při odhlášení z kurzu 7 dnů a méně před jeho zahájením činí stornopoplatek 10% z ceny semináře (u seminářů vedených zahraničním lektorem činí stornopoplatky 50 %), zbývající část zaplaceného kurzovného lze přesunout na jiný námi pořádaný seminář či kurz.  V případě, že se účastník nemůže zúčastnit sám, může za sebe na kurz poslat náhradníka.Po zahájení semináře odpadá  nárok na vrácení zaplaceného kurzovného, výjimku lze přiznat v odůvodněných případech (např. onemocnění).

       V případě, že se nebudete moci kurzu zúčastnit, prosím kontaktujte nás a uvolněte místo pro případné další zájemce co nejdříve.

7.      Souhlas se zpracováním a archivováním osobních údajů, uvedených v přihlášce: odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, společnosti Koučink akademie s.r.o. - provozovateli kurzů a seminářů k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to e-mailem či formou dopisu adresovaného do sídla společnosti.

8.       Přihlášením do kurzů stvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasíte s jejich dodržováním.

9.       Změna času a místa konání kurzu/semináře je ve výjimečně nutných případech vyhrazena.