Menu

Celkem prošlo výcvikem 1.Spirála kouče více jak 170 absolventů. Na těchto stránkách prezentujeme absolventy, kteří prošli zkouškou kouče a získali minimálně první certifikaci, což je titul Junior kouč.

JUNIOR KOUČ - Absolventi certifikovaného výcviku kouče, individuálním koučováním získávají praxi, pracují na svém rozvoji. Pracují s mentorem na rozvoji koučovacích dovedností.

Pro získání titulu Junior kouč musí splnit tyto požadavky:

- výcvik kouče

- min. 60 hodin ICF akreditovaného výcviku

- odkoučované hodiny

- minimálně 31 hodin (po ukončení výcviku)

- mentorink pro kouče

- minimálně 3 hodiny s kvalifikovaným mentorem koučem

- složení zkoušky - skládá se z teoretické části (z oblasti koučování, etiky praxe kouče a podnikání) a z praktické části (koučování jednoho ze zkoušejících)

Alena Dupalová
tel.: 608 531 166
alena@cestadal.cz
Profil absolventa
Michaela Holišová
tel.: 775 696 170
holisova@rodinne-centrum.cz
Profil absolventa
Blanka Hudecová
tel.: 605 457 080
hudecova@sivena.cz
Profil absolventa
Renata Šedová
tel.: 603 956 870
sedova@ohgs.cz
Profil absolventa
Kateřina Konečná
tel.: 607 128 579
konecna@koucinkakademie.cz
Profil absolventa
Iva Macková,ACC
tel.: +420 732 613 151
iva@imackova.cz
Profil absolventa
Marek Šmejkal
tel.: +420 732 376 051
smejkal.mara@gmail.com
Profil absolventa