Menu

Kateřina Konečná

Kateřina Konečná

Vizitka kouče

Kateřina Konečná, nar. 1968, vdaná, dvě dcery

Telefon: 607 128 579

e-mail: konecna@koucinkakademie.cz

Motto: " Jen my sami můžeme změnit svůj život, nikdo jiný."

 

Co mě přivedlo ke koučinku?

Nejdříve hledání vlastní cesty životem – jak osobní, tak i profesní. Koučink mi velmi pomohl zorientovat se sama v sobě, nalézt odpovědi na vnitřní otázky a ujasnit si, co opravdu chci. Díky němu došlo a nadále dochází ke zlepšování kvality mého života a zvyšování mojí osobní spokojenosti.

Co pro mě znamená koučink?

Koučink pro mě znamená cestu ke svobodě a naplněnému životu. Líbí se mi na něm zejména to, že koučovaný hledá odpovědi tam, kde jsou pro něho nejpravdivější – sám v sobě. Oceňuji prostor, který koučink koučovanému dává. Obdivuji to, že otevírá vnitřní zdroje, které v sobě každý má.

Co vám mohu nabídnout?

Provázení při hledání řešení vašich témat, při hledání vaší cesty, při hledání sebe sama. Práci s úctou a respektem ke klientovi. Setkání v příjemné atmosféře. Otevřený přístup a podporu klientovi. Radost z každého klientova úspěchu. Používání zásady: každý jsme jiný a zároveň jsme všichni v pořádku takoví, jací jsme.

Kdo jsou moji klienti?

- ti, kteří chtějí řešit svá osobní témata

- ti, kteří chtějí řešit svá profesní témata

- ti, kteří hledají cestu k osobní spokojenosti

- ti, kteří hledají cestu k naplnění svých snů

- ti, kteří hledají cestu k profesnímu naplnění

- ti, kteří hledají cestu k porozumění se svými rodiči

- ti, kteří chtějí řešit bulimii/anorexii

- děti, které dostanou důvěru svých rodičů/zástupců a mohou se podílet na řešení svých témat

- mladí lidé, kteří chtějí pracovat se svými tématy

Proč to všechno dělám?

Věřím, že každý z nás má v sobě vnitřní moudrost, pomocí které dokáže najít odpovědi na všechny otázky, týkající se vlastní osoby, uvnitř sebe sama. Věřím, že každý z nás má nesmírný potenciál provádět změny ve svém životě. Když se nalezené odpovědi spojí s potenciálem, mohou se dít zázraky. Koučink umožňuje klientovi nalézat odpovědi v sobě a aktivovat potenciál a mě přináší radost, pokud se tohoto procesu můžu zúčastnit a pomoci s ním. Stejně tak mi přináší radost práce s lidmi a navíc každé setkání je pro mě zdrojem nových informací, díky kterým mám možnost se neustále učit a růst.

Profesní zkušenosti:

17 let praxe v oblasti řízení jakosti, z toho 14 let v manažerské pozici

Vzdělání:

VŠCHT

Manažer koučem (cyklus seminářů k vedení lidí pomocí koučinku)

NLP diploma

Cesta průvodce (program zaměřený na průvodcovský koučink a současně na poznávání vlastní osobnosti)

Základní kurz služby Doprovázení dítěte (kurz OS Šafrán dětem)

Nedirektivní Ericksonská hypnoterapie

Jazyky:

Angličtina – aktivně

Němčina - pasivně