Menu

Alena Dupalová

Alena Dupalová

Alena Dupalová (1960), matka dvou dětí, babička

lektorka, průvodkyně životní změnou, osobní koučka

alena@cestadal.cz

+420 608 531 166

www.cestadal.cz

Motto: „Věci nevidíme takové, jaké jsou, ale takové, jací jsme my. “ Susan Gregorová

Profesní zkušenosti:

• učitelská praxe na základní a střední škole, výchovný poradce;

• vedení odborných i prožitkových seminářů pro učitele;

• vedení pedagogické praxe studentů PF;

• spoluautorka projektu řady moderních učebnic pro 2. stupeň ZŠ Nakladatelství Fraus a odborná redaktorka učebnic, pracovních sešitů a příruček pro učitele v oborech biologie, geografie, ekologie;

• metodické vedení a vzdělávání odborných asistentů o.s. ŠAFRÁN dětem v oblasti zmírňování dopadu traumatu z odloučení od biologické rodiny a přípravy dítěte na přechod do náhradní rodiny, spolupráce v projektech Dotek jako lék I. a II., Bezpečná stopa, Bezpečná stopa na cestě domů;

• vedení seminářů pro pěstounské rodiny s dětmi zaměřené na přechod a přirozenou integraci dítěte do náhradní rodiny;

• vzdělávání dospělých zaměřené na sebepoznání a osobní rozvoj postavené na koučovacím přístupu;

• průvodce životní změnou - pomoc ve složitých životních situacích (www.cestadal.cz);

• osobní koučink.

Poznání na mé cestě

• Být učitelem bylo a je pro mě stále nové objevy přinášejícím procesem. Jsou-li učitel a žák respektujícími se partnery a učitel průvodcem žáka na jeho cestě poznání, tím, kdo mu pomáhá objevovat a vidět věci v kontextu, výsledek se dostaví. Vždy jsem naslouchala a budu naslouchat svým žákům.

• Být redaktorkou mně dalo příležitost potkat řadu zajímavých a významných lidí. Kromě mnoha zajímavých poznatků, které jsem získala, mně naučili přehodnotit nezdravý respekt z autorit a uvědomit si vlastní hodnotu. Každý z nás jsme v kontextu důležitým kamenem smysluplné a funkční mozaiky tohoto světa.

• Když tvořím něco pro děti, snažím se vybavit si jejich oči. Dychtivé, zkoumavé, plné otázek, zářící, ukazující celou škálu emocí, které nosíme v sobě. Děti jsou nedílnou součástí mého života, a to nejen moje vlastní. Jsou jako pramen živé vody, který poskakuje přes oblé i hranaté balvany v řečišti života. Děti mně učí být stále v kontaktu s čistou podstatou lidské bytosti, která ještě neobléká převleky podle rolí, které jí diktuje vnější svět. Upřímnost a bezelstnost jejich očí a řeči těla mi dávají radost a sílu, také vědomí, že jsou v životě věci, které mají smysl.

• Být průvodcem a pomocníkem druhému v dobách bloudění, obdobích nesnadných, ale důležitých přechodových rituálů v našem životě, mně naučilo hluboké pokoře, respektu k jedinečnosti každého člověka a uvědomění si rozdílnosti vnímání situace každým jednotlivcem.

• Být koučem mně přesvědčilo a opakovaně přesvědčuje o tom, že každý z nás má všechny zdroje, které potřebuje. Koučink mně naučil vnímat život v pozitivním rámci, brát odpovědnost za svá rozhodnutí a důvěřovat procesu změny coby energii posouvající mně kupředu.

Kdo jsou moji klienti

• ti, kdo se ocitli v složité životní situaci a neví si rady jak dál,

• ti, kdo prožívají ve svém životě období zmatku a hledají z něj cestu ven,

• ti, kdo cítí potřebu změny, ale neví, kde začít, hledají nové uplatnění, které by je naplňovalo,

• ti, kdo mají chuť se lidsky rozvíjet, objevovat sebe sama, porozumět více sobě i druhým,

• rodiče, kteří chtějí lépe rozumět svým dětem a posílit a nalézt jistotu ve své rodičovské roli.

• studenti, kteří stojí před rozhodnutím co / jak / kudy dál.

Ale hlavně … jsou to lidé, kteří se rozhodli neuvíznout v životní situaci (osobní či pracovní) a vydali se na cestu hledání a objevování nových cílů, možností a řešení.

Jak pracuji?

Moje lektorská práce je postavena na sebepoznávání, intenzivním prožívání a momentu tady a teď. Pracuji především prožitkově. Jsem přesvědčena, že to, co prožijeme, zakusíme na vlastní kůži, fyzicky pocítíme vede k lepšímu vnímání reality a novým jasnějším pohledům na skutečnost.

Ve své práci kouče ctím tři zásady:

Neradím, ale naslouchám. Nelze dávat rady bez znalosti všech kontextů a okolností. A i kdybych přece jen celý Váš příběh jakkoliv dopodrobna znala, nikdy nemohu znát vaše prožitky a emoce, které jsou nepředejné a hrají významnou roli v celém procesu. Proto neradím, ale podporuji Vaší důvěru v sebe sama.

Nehodnotím, ale pomáhám otevírat prostor pro nové možnosti, novou cestu. Respektuji jedinečnost člověka a věřím, že každý dělá vše nejlépe, jak v dané chvíli umí, a má všechny potřebné zdroje k dispozici. Byť to někdy může působit bláznivě, riskantně či nepochopitelně, je to momentální řešení, které považujete za správné. Já jsem tady proto, abych Vám pomohla otevírat prostor, ve kterém budete objevovat další možnosti.

Nerozhoduji za Vás, ale kladu otázky. Jsem přesvědčena, že všechny odpovědi na otázky, které si klademe, máme každý v sobě. Jsem tady proto, abych vám pomohla objevit odpovědi na ně. Rozhodnutí, kterou cestou se dát, je pouze na Vás.

Proč to všechno dělám?

Miluji život, to posvátné umění, jehož školou je on sám. Z něj čerpám, jemu naslouchám, z něj se raduji. A to všechno si nechci nechat pro sebe.