Menu

Blanka Hudecová

Blanka Hudecová

Blanka Hudecová, nar. 1960, 2 děti – dcera a syn

www.sivena.cz

Motto: „Mým přáním je, aby se koučovací přístup stal běžnou součástí komunikace v celé společnosti.“

Jsem manažerka a koučka, pro kterou se koučink stal novou životní cestou. Při své práci s klienty čerpám ze svých zkušeností a z přesvědčení, že každý člověk může vyniknout. Společně objevujeme radost a potěšení se učit a nacházet nová řešení. To, na čem spolu stavíme, nejsou ani tak postupy a techniky, ale rozvoj myšlení, jež umožňuje napojit se na zdroje svých vlastních schopností, být excelentní a vyniknout. Respekt ke svobodě člověka je pak mým základním kamenem.

S Koučink Akademií spolupracuji od roku 2011, kdy jsem se zapojila do akreditovaného programu První spirála kouče. Je mi ctí zde pokračovat v dalším vzdělávání.

Zakladatele Koučink akademie pana Zdeňka Štěpánka si vážím jak pro jeho myšlenky, tak pro entuziasmus a vnitřní odvahu vybudovat v Horních Libchavách Centrum vědomého managementu. Jedinečnost prostředí spolu s vynikajícími lektory a kouči zde zanechává pozitivní stopu a silný emoční zážitek na každém návštěvníkovi. Princip podpory a rozvoje leadrů dneška se tak stává důležitým prvkem, kterým ovlivňují své okolí a přispívají k proměně světa.