Menu

Michaela Holišová

Michaela Holišová

Jsem:

Co je koučink?

Definic koučinku jsou stovky, možná tisíce. Co ale koučink znamená pro mě? Koučink je vztah založený na důvěře a respektu, v němž prostřednictvím vhodně volených otázek při rozhovoru, pomocí nejrůznějších her a nástrojů společně odhalujeme Vaše „to chci“ a zároveň „takhle můžu“. Já sama to již našla a jsem připravena na této cestě provést i Vás.

Co pro Vás (ne)můžu udělat?

Koučink není poradenství. Nemohu Vám dát tu „zaručeně správnou radu“. Nechodím ve Vašich botách a nevím, kudy se Vám půjde nejlíp. Můžu Vám ale pomoci při vlastním hledání téhle cesty. Společně zpomalíme a probereme Vaše plány, sny, touhy. Budu Vás respektovat. Budu Vás podporovat. Budu důvěřovat Vašim schopnostem. Pomohu Vám nalézt nové možnosti řešení. Společně odhalíme Vaše skryté talenty. Společně vytvoříme Vaši mapu, podle které dokážete jít právě tam, kam jít chcete tak, aby to dávalo smysl.

Bude mi ctí i potěšením být Vaším partnerem na této cestě.

Jaké principy práce nabízím?

Základem jsou jasná a férová pravidla vycházející ze vzájemné dohody s Vámi uzavřené na první bezplatné schůzce.

Nezbytnou podmínkou je, že změnu, zlepšení, zefektivnění pochopení atd. požadujete právě Vy sami.

Obsah koučovacího rozhovoru určujete Vy a já jej považuji za přísně důvěrný.

Koučink probíhá v prostorách připravených pro koučování, tedy v Novém Jičíně, nebo ve Vašich, k tomu vhodných prostorách. Jsem připravena Vám nabídnout také koučink prostřednictvím Skype. Mezi jednotlivými setkáními je možno využít emailové konzultace.

Délka koučovacícho kontraktu a frekvence setkání se nastaví oboustrannou dohodou na počátku spolupráce, Základem práce jsou však obvykle 6 setkání po 2 – 4 týdnech, kdy naši spolupráci vyhodnotíme a domluvíme se na dalším postupu.

Při koučinku se řídím etickým kodexem Mezinárodní federace koučů ICF.

Kdo jsou mí klienti?

Každý, kdo „to“ chce jinak, lépe. „To“ může být: - v případě jednotlivců: pracovní kariéra, vztahy na pracovišti i mimo něj, zvyky a návyky, komunikace s dětmi, partnerem, vztah k sobě, sebedůvěra, motivace, sladění životních oblastí, zvládnutí velkých životních změn .. - v případě firem: nastavení procesů, vytvoření nové strategie, definování vize, uspořádání vztahů (formálních i neformálních) …