Menu

Martin Halama

Martin Halama

ročník 1968, syn dělníka a tkadleny, manžel, otec dvou synů.

Podporuji dobré vztahy mezi lidmi. Rád naslouchám a sdílím a komunikuji přímo. Doprovázím lidi na cestě k sobě, k uvědomění, ke svobodě, k zodpovědnosti, k lepšímu životu. Baví mě být slušný k lidem a nebaví mě být vždy poslušný. Rád si hraju a tvořím. Věci zkoumám z mnoha stran. Věřím tomu, že každý za sebe ví nejlíp, co je pro něj dobré. Nabízím otázky, strukturu a klidnou sílu. Raduji se s druhými, když udělají další krok k cíli.

VZDĚLÁNÍ

2010-2012 Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Diplomová práce: Postoj učitelů k supervizi. Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Titul Mgr.

2001-2004 Sociální pracovník. Bakalářská práce: Telefonické kontakty na Lince důvěry. Pedagogická fakulta TU Liberec. Titul Bc.

2017 Práce s tělem – „i tělo jsem já“ (80 hodin, Lippp, o.p.s.)

2014 První spirála kouče. Specifický trénink koučů s ACSTH schválením od ICF. (64 hodin, Koučink akademie Libchavy)

2009 Odborná případová supervize (262 hodin, Remedium Praha)

2006 – 2008 Profesní dovednosti pro pracovníky v pomáhajících profesích v gestalt terapeutickém přístupu (209 hodin, Lirtaps, o.p.s.)

2006 Práce s časovou osou, psychosomatický kontext práce s klientem (25 hodin, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny Liberec)

2006 Lektorské dovednosti školitele probačního programu Právo pro každý den (86 hodin, Partners Czech)

2005 Úvod do řízení a supervize (20 hodin, Remedium Praha a Partners Czech)

2005 Internetové poradenství (20 hodin, Modrá linka Brno)

2004 – 2005 Krizová intervence (60 hodin, Remedium Praha)

2000 – 2004 Sebezkušenostní část výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii (578 hodin, SUR)

2000 Telefonická krizová intervence (108 hodin „D“, o. s. Liberec)

od 1999 pracuji pod supervizí

PRAXE

od 2006 Supervize pro pomáhající profese a vedoucí týmů (týmové, individuální)

od 2014 Individuální koučink

2012 – 2016 Assessment centrum týmových koordinátorů pro Škoda Auto, a.s.

od 2003 Lektorská činnost

2001 – 2008 Vedoucí Linky důvěry Liberec.

1999 – 2001 Socioterapeut. Krizové centrum a terapeutická komunita pro drogově závislé.