Menu

Svoboda a odpovědnost

ČLÁNKY

Má odpovědnost smysl?
Smysl svobody spočívá v odpovědnosti.Více

V Akademii Libchavy inspirují, jak tvořit spokojené a klidné školy

ČLÁNKY

Zvědavost, osobní touha po vzdělání, inspirace, také nové zkušenosti, rozvíjet umění naslouchat druhým, umět se napojit sám na sebe. To jsou očekávání, s nimiž přicházejí učitelé a ředitelé základních a středních škol z celé republiky do Akademie Libchavy na ochutnávku kurzů Ředitel koučem a Učitel koučem, které zde připravují na letošní září a do nichž se už teď mohou zájemci přihlásit. Cílem rozvoje pedagogů je podle slov zakladatele akademie a autora projektu Zdeňka Štěpánka tvořit spokojené a klidné školy.
Více

Hledání silných otázek je klíčem pro vytváření efektivních vztahů. Klademe je i sami sobě

ČLÁNKY

Jak objevit svou hodnotu? V čem mohu být užitečný a inspirativní pro ostatní? Co je smyslem mého konání, jak naplnit svůj život smysluplností? V čem já mám být užitečný pro tento svět? Čemu nebo komu tím sloužíme?“

To všechno jsou silné otázky, které umí dávat dobý kouč. Koučování znamená naučit se určitý proces, jak se stát pro lidi inspirativní a naučit se klást silné otázky, které vedou při odpovědích k řešení. Jak jsem naznačil v úvodu, mohu začít u sebe. Základem procesu koučování je práce na cíli. Ne proto, že jej nutně musí naplnit, ale ve smyslu: „Cítím, že svým životem mám nějak inspirovat. Primárně sebe…“ Z této inspirace se pak začne šířit i další část, a sice, že tento proces je užitečný. Že je užitečný být jedinečný …
Více

Když se sami pochválíte, vždycky se najde někdo, kdo Vás setře. Proč tomu tak je?

ČLÁNKY

Jsou lidé, kteří se nechtějí moc vyjadřovat a dokonce nechtějí psát i o věcech, které se povedly. Mám chuť se zamyslet na tím, proč je ono „zveřejnění dobrého“ hned považováno za PR a tím pádem hodné kritiky? V momentu, kdy se veřejně pochválíte - třeba na facebook či blog napíšete, že se Vám něco povedlo - se toho chytí kritici a označí to za vaše PR. Protože v naší společnosti když napíšete o tom, že něco dobře funguje, tak je to prostě PR, to znamená něco falešného, nepravdivého. A vy budete “sťati”. Vždy se totiž najde někdo, kdo vás „setne“. Jeho snahou je to dobré okamžitě “sestřelit”.
Více

Systém příkazů a instrukcí na cokoliv vytváří prostředí pro maximum obětí. I ve školství

ČLÁNKY

Svůj minulý článek Proč přestat učit příkazy a instrukcemi známými od dob Marie Terezie jsem končil úvahou nad tématem zodpovědnosti v souvislosti s větou Johna Withmora. Ten říkal, že čím je člověk vědomější, tím je zodpovědnější. Zodpovědnost se nedá naučit příkazem a instrukcí, ale dá se rozvinout pomocí uvědomování si. V souvislosti se školstvím, nad kterým teď hodně přemýšlím, by nejhorší varianta byla, že bychom popřeli historii školství, protože tím bychom zneuctili tisíce a statisíce úžasných pedagogů. A proto je dobré začít hovořit a pracovat i s procesy a metodami, které napomáhají rozvoji sebeuvědomování. Tedy nikoliv revoluci, ve smyslu vše bylo špatně, ale další evoluční krok ve smyslu: pojďme si vzpomenout, kteří pedagogové to tady uměli, v čem byli tak jedineční a pojďme se to od nich prostě učit. A procesy a postupy, JAK se učit od pedagogů, kteří třeba už nežijí, jsou minimálně padesát let známy.
Více

Proč přestat učit příkazy a instrukcemi, způsobem platným od dob Marie Terezie?

ČLÁNKY

Často se mě pedagogové na kurzech ptají, proč využíváme jen dvě až tři procenta mozkové kůry (říká se, že géniové využívali mozek zhruba z 10 procent)? Myslím si, že odpověď se skrývá v tom, že pedagogové se málo zabývají tím, jak při procesu učení docílit většího využití mozkové kapacity. Samozřejmě, existují různé známé techniky, třeba v oblasti výuky angličtiny. Ale téma osobnostního rozvoje, vnitřní harmonie a vnitřní síly je pro pedagogický svět prakticky neznámé.
Více

Když přikazování změníme na inspiraci. Začíná to ve škole.

ČLÁNKY

Měl jsem krásnou akci a na ní zážitek, který mě přivedl k zamyšlení. V jednom pedagogickém dlouhodobém vzdělávání se připravovali mentoři pedagogové na předávání konkrétních vědomostí dalším pedagogům. Učili pedagogy v mateřských školkách pracovat s hlasem. Oslovili mě, abych jim vysvětlil, co je to mentorink. Pedagogové si to vysloveně vyžádali v rámci výcviku, protože tušili, že v obsahu jejich vzdělávání „něco“ chybí. Aby totiž jako mentoři mohli předávat nabytou schopnost dál, potřebovali ji umět učit další učitele, potřebovali metodiku, jak to předávat dál. Pro mě bylo překvapující zjištění, že někdo učí obsah, např. „jak pracovat s hlasem“, ale téma “jak to naučit další“ už neučí.
Více

Jak se tvoří spokojené a klidné školy?

ČLÁNKY

Kdy jste se naposledy zastavili a zamysleli nad svou prací nebo třeba nad tím, jak se ve škole učí vaše děti? U nás v Libchavách to jde samo – inspirativní prostředí uprostřed přírody je doslova stvořeno na objevování sebe sama a nových cest. Vytvořili jsme unikátní prostor, ve kterém vzděláváme manažery, vychováváme profesionální kouče, měníme české školy k lepšímu a pomáháme všem, kteří hledají cestu ke změně. Malá ochutnávka vzdělávání učitelů a ředitelů základních a středních i mateřských škol v Akademii Libchavy se uskuteční už 15. dubna 2015.
Více

Kouč nezná všechny odpovědi, ale umí se ptát

ČLÁNKY

Kdy jste se naposledy zastavili a zamysleli nad svou prací nebo třeba nad tím, jak se ve škole učí vaše děti? V Libchavách to jde samo – inspirativní prostředí uprostřed přírody je doslova stvořeno na objevování sebe sama a nových cest. Zdeněk Štěpánek, zakladatel Koučink akademie, vytvořil unikátní prostor, ve kterém vzdělává manažery, vychovává profesionální kouče, mění české školy k lepšímu a pomáhá všem, kteří hledají cestu ke změně. Vítejte v Akademii Libchavy.

Více

Práce koučů je podporovat lidi, hledat svou osobní cestu a podporovat v nich talent

ČLÁNKY

„Na trhu nabídky různých technik rozvoje a vzdělávání manažerů to pořád vypadá jako vojna. Je to také tím, že o této oblasti je v posledních letech více slyšet v médiích. Existuje velká konkurence, možná až válka a hledání velkých hrdinů, kteří převálcují někoho jiného,“ říká zakladatel Koučink Akademie Zdeněk Štěpánek v reakci na slova Ivo Tomana o koučinku. Toman v E 15 dne 23. ledna uvedl, že metody koučinku mohou fungovat ve sportu, v byznysu nikoliv.

Více

Akademie Libchavy má vizi „tvořit“ spokojené a klidné školy – Pardubický kraj

ČLÁNKY

/Libchavy 30. 12. 2014/ Představte si, že jste žákem ve škole. Do třídy přijde váš učitel, pozdraví vás a zajímá se o to, jak se máte. Hodiny jsou bez zkoušení a přesto učitel i vy víte, co umíte a kde potřebujete zabrat. Hodnocení nese základní zásady zpětné vazby - reflexi vaši i učitele na otázky: „Co jsem udělal dobře? Co bych nyní udělal jinak? V čem jsem byl výborný?“.

Více

Akademie Libchavy má vizi „tvořit“ spokojené a klidné školy – Královéhradecký kraj

ČLÁNKY

/Libchavy 30. 12. 2014/ Představte si, že jste žákem ve škole. Do třídy přijde váš učitel, pozdraví vás a zajímá se o to, jak se máte. Hodiny jsou bez zkoušení a přesto učitel i vy víte, co umíte a kde potřebujete zabrat.

Více

Libchavské Apartmány na Vršku jsou Penzionem roku 2014 v Pardubickém kraji a jsou v první desítce ankety Penziony ČR

ČLÁNKY

Dřevěné Apartmány na Vršku v prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie se v žebříčku padesáti nejlepších penzionů České republiky umístily v první desítce a v Pardubickém kraji jsou dokonce první. Pokoje apartmánů s příslušenstvím zaujaly svou neobvyklostí; jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, kde panuje pohoda a klid. Pátého ročníku veřejné internetové ankety Penzion roku 2014 se zúčastnilo více než 7 000 hlasujících, kteří vybírali z 341 penzionů, jejichž majitelé se zapojili.

Více

Koučink a konstelace. Jde to do sebe?

ČLÁNKY

Pěkné téma přinesl do koučovny Petr Pražák, který mě inspiroval k napsání následujícího příspěvku. Petr se zeptal: Jaké máte zkušenosti se systemickými konstelacemi v koučinku? A v čem vidíte jejich výhody, rizika či limity?
Děkuji mu za toto velmi pěkné téma. Odpověď je těžké popsat. Jedná se totiž o velmi komplexní téma s mnoha rovinami. Proto se pokusím podchytit alespoň základní parametry tématu.

Více

Systemické uvažování ve firmě

ČLÁNKY

Pokud přemýšlíme o systemickém uvažování, nejdříve bychom se měli podívat na samotný pojem ´systém´. Napadá mě jeho nejjednodušší definice: je to určité množství objektů, které mají mezi sebou nějaké vztahy, nějaké souvztažnosti. Tyto souvztažnosti nevznikají pouhým propojením dvou částí systémů, nýbrž jedná se o vztahy napříč mezi jednotlivými subjekty, např. mezi lidmi. To znamená, že pokud je v systému pět lidí, tak mezi nimi existuje deset základních vztahů, deset souvislostí. A pokud půjdeme ještě na vyšší systemickou úroveň, tak je tam přítomno dalších 75 vztahů, které mohou ovlivnit systém. V systemickém přístupu jde o nalezení vztahů, na kterých - dojde-li na nich k porozumění a přijetí - se může uvolnit mnoho dalších napětí v systému.

Více

Ve Vsetíně hledali cestu jak pomoci planetě

ČLÁNKY

Jak udržet život na Zemi a jak změnit své chování, abychom mohli být na této planetě i za několik desítek či stovek let? To byly jen některé z otázek, na které hledali společně odpověď filosofové, etikové, manažeři firem nebo studenti nejen vsetínských středních škol na Konferenci Mír s planetou. Ta se konala 24. září na vsetínských Maštaliskách. Cílem bylo přimět lidi přemýšlet nad tím, jak oni sami mohou přispět ke zlepšení života na Zemi.

Více

Rodné sestry mentorink a koučink

ČLÁNKY

Mentorink i koučink jsou metody, které podporují rozvoj člověka, jeho dovednosti a schopnosti a rozšiřují naše sebeuvědomění. Jsme častěji schopni rozhodnout, jak chceme jednat a jak se tedy projevíme ve vztahu ke koučovanému či k mentorovanému.

Více

Akademie Libchavy učí umění respektující komunikace ve školách

ČLÁNKY

Nové umění v přístupu vedení lidí při řízení školy a při vytváření plnohodnotného vztahu pedagogů s žáky a rodiči může přinést do prostředí 23 škol v Pardubickém kraji nová inovativní metoda – koučovací přístup.

Více

Když žák díky přístupu učitele přebírá za své učení odpovědnost

ČLÁNKY

Koučink akademie Libchavy vzdělává v dvouletém procesu celkem 151 učitelů a ředitelů z 38 základních a středních škol v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Projekt Školy v zemi Komenského obsahuje například osmimodulový výcvik v koučovacím přístupu „Ředitel koučem či učitel koučem“, výcvik v typologii, personalistice a účinných poradách a kurz vedení týmů učitelů. V programu mají ještě Etiku naživo a Skupinové koučování ve školách.
Vedoucímu projektu a lektorovi Jiřímu Šmejkalovi jsme položili několik otázek:

Více

Není koučink jako koučink

ČLÁNKY

Trochu pořádku do zkreslených pojmů. Pro mne je koučink radost z objevování. Miluji moment, kdy položím dobrou otázku, klientovy oči se odpojí ode mne a od okolí, a klient se ponoří se do svého vnitřního světa a začne pracovat. Nechává na sebe otázku působit a čeká na to, co se mu vhlavě objeví. Je to chvíle, kdy se povedlo spustit celý jeho tvořivý a přemýšlecí aparát na plný výkon.

Více

Statistika o koučinku

ČLÁNKY

Koučink jako obor roste obrovským tempem. ICF (International Coach Federation) vedl globální průzkum v roce 2006 v 73 zemích s následujícím odhadem:

Více

Jak nás učí krize?

ČLÁNKY

Není to tak dlouho, co jsem si uvědomil, jak se proměnilo mé vnímání krizí a těžkostí, kterými jsem v životě prošel. A je jedno, jestli se týkaly mého bussinesu a práce nebo nějakých oblastí osobního života. Všechno mělo svůj smysl, jen prostě trvalo různě dlouhý čas, než se mi povedlo dojít do bodu, kdy jsem si ho uvědomil a uviděl ho. (Nedovolím si k tomu použít slovo pochopil, protože by to nebyla pravda.) A myslím si, že tohle je základ přístupu, který se k obtížím, překážkám a krizím snažím aplikovat a vést k němu při koučovacím doprovázení svoje klienty.

Více

Leader a vize

ČLÁNKY

Dlouho pro mě "vize" bylo cizí, nepředstavitelné, špatně uchopitelné a prázdné slovo. Pak jsem se začal učit koučovat a zažil si poprvé, jaké to je vizi mít. Jak jí uchopit a pracovat s ní. Při jednom z mých prvních demo koučinků jsem od naší učitelky začal dostávat otázky, které mi začaly otvírat můj vnitřní obraz projektu, který jsem v tu dobu řídil. A bylo neuvěřitelné, kolik se mi během 20 minut projasnilo věcí. Začal jsem konečně vědomě používat svou představivost. Od té doby s vizemi běžně pracuji a vlastně si to bez nich nedokážu představit.

Více

Začít u sebe

ČLÁNKY

Co, když nefungují dobře moji podřízení?
Udělejte mi něco s těmi lidmi. Pořád nedělají to, co mají. Nějak nám to pořád nefunguje, co s tím? Proškolili jsme už částku … a téměř žádná změna. Poraďte mi, co mám dělat.

Více

Ego a duch v podnikání

ČLÁNKY

Čeho používáte víc?
Představte si, jak na jedné vaší ruce leží vaše ego a na druhé váš duch. Dejte si na to chvilku času, ať se představa vytvoří. Pak se podívejte na své podnikání nebo firmu a nechte své ruce zvážit, kolik v něm jednoho a druhého používáte. Stačí jim to dovolit. Co to s rukama dělá?

Více

Překovat meč sv. Václava

ČLÁNKY

Vloni na jaře byl svatováclavský meč vystaven v Anežském klášteře spolu s dalšími relikviemi. Je pečlivě udržovaný, opatrovaný a na své stáří v celkem dobrém stavu. Při jeho bližší prohlídce mě ale zaujalo, jak je tenký a slabý. A napadlo mě, že by si zasloužil překovat a zesílit.

Více

Koučink a ekonomická krize

ČLÁNKY

K napsání tohoto článku mě inspirovala dvě setkání, která jsem zažil během Evropského setkání leaderů ICF v prosinci 2008, v době, kdy byly média plná ekonomické krize a Island byl zemí, kde měla asi největší důsledky. První bylo setkání s prezidentem Islandské Chapter Bergsteinnem Ísleifssonem.

Více

Jak si vytvořit a udržet špičkový tým

ČLÁNKY

Situace v České republice se významně změnila. Již zde není nezaměstnanost. Všichni (i potenciální) kvalitní manageři jsou rozebráni hned po školách a firmy se předhánějí v tom jaké školení a rozvoj jim zajistí. Důvod je jednoduchý, jen dobře vyškolený manager přináší maximální zisky společnosti. Velké společnosti investuji obrovské prostředky do...

Více

Mentalita hojnosti

ČLÁNKY

Jak myslíme? O jaká přesvědčení a názory se opíráme? Podle jakých vnitřních pravidel se rozhodujeme? Co si o sobě a o světě myslíme? Jak se k němu stavíme? To vše má velký vliv na to, jak jednáme, reagujeme, jaké strategie v životě volíme, na to jak na nás lidé a svět reagují. A v konečném důsledku i na to, jak se nám v životě daří.

Více

Liniový manager

ČLÁNKY

Lídr – slovo tolikrát používané! Hezky zní: všichni, kdo někoho řídí, by jím chtěli být, ale víme, co „lídrovstí“ obnáší? Slovo „lídr“ jsme převzali, počeštili a používáme ho obecně pro vedoucí pracovníky. V praxi ale vůbec neznamená, že každý, kdo někoho řídí, je automaticky dobrým lídrem nebo dokonce koučem. Možná bychom spočítali na prstech, kolik jich ve firmě průměrné velikosti opravdu je.

Více

Svět se zbláznil...... jak z toho ven...

ČLÁNKY

Když podnikal můj děda, bylo vše asi desetkrát pomalejší, měl nějaký nápad a představte si, že si mohl dovolit tuto svou vizi rozvíjet 30 let !!!!! Produkty bylo možné prodávat jen s mírnými inovacemi třeba 20 let!!!! Dokonce na to byla firma pyšná!!!! když říkali : " My tento produkt vyrábíme už 20 let !!!" Dnes to dostalo všechno obrovskou...

Více

Co mě na koučování těší...

ČLÁNKY

Moc mě těší, když se podaří při koučinku koučovanému nastartovat motory, rozhlédne se, zařadí rychlost a vyrazí. Já jako kouč se mohu radovat, když koučovaný přebírá odpovědnost a stává se řidičem svého života. Potom mohu s radostí pomáhat doplňovat palivo na zastávkách, kreslit a kupovat mapy. Rád se s koučovaným svezu po vrcholcích hor...

Více

Návratnost koučinku je 2-12měsíců

ČLÁNKY

Kde je podle Vás nejrychlejší návratnost investic do koučinku?
1. Nejrychlejší návratnost je u malých a středních rodinných podniků. Zde se většinou majitel nebojí pracovat na sobě. Bývá daleko otevřenější a nosí na sobě méně masek. Zde je koučink těchto majitelů a následný trénink koučovacího stylu vedení investicí, která je návratná v horizontu měsíců.

Více

Koučink - technika vnitřní orientace

ČLÁNKY

Jeden z mých dlouhodobých zákazníků mě poslal SMS už vím co je to koučink. Je to technika vnitřní orientace. Mě se tento příměr zdá velmi užitečný, proto se budu snažit na toto téma napsat pár řádků......

Více

Koučovací techniky

ČLÁNKY

Každá firma je schopna dobře fungovat, podaří-li se jejímu vedení propojit 3 hlavní zdroje – materiální, finanční a lidské. Byť bude mít díky finančním investicích krásné budovy a nové zařízení, nemůže dlouhodobě kvalitně vyrábět ani poskytovat servis bez kvalifikovaných lidí. A naopak firma, která má vysoce kvalifikovaný personál, ale nemůže ho zaplatit nebo pro ně nebude mít pracovní prostor a nástroje, nemá velkou šanci udržet si tyto kvalitní lidi a dlouhodobě se udržet na trhu.

Více

Keltský stromový kalendář

ČLÁNKY

Sami Keltové nevedli žádné záznamy o svých vítězstvích, hrdinech, knížatech a králích. Měli stejně mizivý vztah k minulosti jako ke spekulacím o budoucnosti. Žili ve vztahu k přítomnosti. Od svých druidů se dozvěděli, že psaní odebírá smyslu napsaného sílu. V tom se moc nemýlili. Protože my si můžeme vždycky všechno někde přečíst, trénujeme svou schopnost zapamatovávání a paměti mnohem méně než Keltové. Kdo se musel všechno důležité naučit zpaměti jako oni, cvičil se nutně v soustřeďování se na to nejdůležitější.

Více

Čím rostou personalisté?

ČLÁNKY

Dávno pryč jsou doby, kdy práce personalistů a personálních manažerů patřila k pátému kolu u vozu. Stále více vrcholových manažerů firem, kteří se dříve zaměřovali především na výrobu a prodej, zjišťuje, že se bez dobrého partnera pro práci s lidmi ve firmě a jejich neustálý rozvoj k výkonu neobejde. Personalistika v té pravé podobě už dávno není jen administrativní záležitostí a pro pokrytí širokého portfolia činností, které musí dobrý personalista zvládat, aby dokázal být svým manažerům skutečně obchodním partnerem, už nestačí vystudovat jen příslušný obor, ale je nezbytně nutné se neustále dále vzdělávat a rozvíjet.
Více

Kouč pomáhá odhalovat vnitřní síly člověka

ČLÁNKY

Rozvoj kariéry je značně závislý na tom, jak jednotlivec dokáže využít potenciál, který v sobě má. Může mu v tom pomoci koučování, při kterém koučovaný objevuje,rozvíjí své dovednosti a učí se rozumět svým hodnotám a potřebám. S kouči můžete pracovat na zlepšování svých manažerských dovedností, na rozvoji leadershipu nebo při plánování své kariéry, jak nejlépe uplatnít své schopnosti, znalosti, zkušenosti . Koučování je vhodné pro lidi procházející změnou, pro ty , kteří hledají nové směry, způsoby, kteří se chtějí učit a využít tak opravdu svůj potenciál. O této metodě rozvoje lidí hovoří Finanční management s koučem Martou Annou Petrášovou.
Více

Realita a krása interního koučování

ČLÁNKY

Ve Velké Británii devět z deseti firem využívá některou z forem koučování. Tedy buď pracují s externími kouči, interními kouči a nebo využívají koučovací přístup v práci manažerů. Více

Je koučování módní trend nebo mocný nástroj pro dosahování cílů?

ČLÁNKY

Je koučování módní trend nebo mocný nástroj pro dosahování cílů?

Zkušenost s koučováním, s kouči a s výsledky již mají mnohé společnosti a jejich manažeři. Při setkávání s HR manažery se dostávám do dvou situací. Jedni jsou přívrženci koučování a snaží se ve svých firmách tuto metodu prosazovat a podporovat. Druhá zkušenost je spíše zdrženlivé chování a reakce, že „to“ zase není žádný zázrak. „Už jsme tu kouče měli…“
Koučování je metoda podporující lidi k hledání vlastních nových řešení, ke zvládání změn a krizových situací, ke zvýšení efektivity a dosahování výsledků. Koučink je celosvětově považován za efektivní metodu rozvoje a podpory lidí a jeho návratnost jako investice v podnikání je dokumentována mnoha studiemi. Ale jako vždy závisí na tom, kdo práci dělá a v jakém prostředí.

Více

Cesty koučinku a terapie, kdy je vhodný koučink a kdy terapie?

ČLÁNKY

Rozhodujete se, jakou cestou se vydat na podporu svého vlastního růstu, uzdravení a nasměrování? Lidé se mě často ptají, jaký je rozdíl mezi přístupy koučinku a terapií a co je k čemu dobré.
Více

Člověk jako drahokam

ČLÁNKY

Když si představíme člověka jako nebroušený drahokam, navenek se jeví jen jako obyčejný hrbolatý, většinou šedý nebo hnědý kámen. Dokonce se nám mohou některé části jeho povrchu ošklivit podle toho, jaké s nimi máme zkušenosti.
Více

Rozhovor s Radkem Plíhalem

ČLÁNKY

Motto: “Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravili nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálavách otevřeného moře.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

Lektor, kterému nechybí hravost ani přemýšlivost. Trenér, pro kterého je důležitou životní hodnotou osobní spokojenost. Lidé ji s jeho přispěním nacházejí v práci i každodenním životě, a to prostřednictvím kurzů postavených na zážitkovém učení. To je Radek Plíhal – nový člen týmu Koučink akademie.
Více