Menu

Svoboda a odpovědnost

Svoboda a odpovědnost

Má odpovědnost smysl?

(Alfried Langle – Smysluplně žít – Nakladatelství cesta)

Smysl svobody spočívá v odpovědnosti.

To, co se mým přičiněním zdařilo, je má zásluha.

To, co mým přičiněním ztroskotalo, je má vina a připisuje se mi to k tíži.

Obojí platí pouze v případě, že jsem se na tom podílel jako svobodný člověk.

Svobodný znamená, že jsem se rozhodoval a jednal s vědomím, že vím do čeho se to pouštím a oč při tom jde.

Nikde se neukazuje zřetelněji, kdo jsem, než v událostech, ve kterých záleží na mě.

Má reakce má odpověď na smysl situace (zda a jak jej naplním, nebo zda jej pominu) vytváří ono světlo, v němž se sám sobě a ostatním lidem jevím.

Byl jsem to jen já, kdo vtisknul danému okamžiku pečeť.

Tam kde jsem jednal svobodně, nemohu činit odpovědného nikoho jiného.

Svoboda a odpovědnost jsou dvě stran jedné mince.

Svoboda pro svobodu.

Zpět na přehled článků