Menu

Rozhovor s Radkem Plíhalem

Rozhovor s Radkem Plíhalem

Motto: “Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravili nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálavách otevřeného moře.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

Lektor, kterému nechybí hravost ani přemýšlivost. Trenér, pro kterého je důležitou životní hodnotou osobní spokojenost. Lidé ji s jeho přispěním nacházejí v práci i každodenním životě, a to prostřednictvím kurzů postavených na zážitkovém učení. To je Radek Plíhal – nový člen týmu Koučink akademie.

Máš za sebou bohaté zkušenosti lektorské i koučovací. Jak jsi dospěl ke spolupráci s Koučink akademií?

Zhruba před rokem jsme připravovali sérii 12 kurzů s názvem “V roli tvůrce” – byly hlavně o životní spokojenosti a odpovědnosti. Hledali jsme středisko, kde je atmosféra “tvoření” i naplňování všudypřítomná. Koučink akademii našla souhrou okolností moje kolegyně. Teď vím, že to nebyla náhoda.

Kam se bude tato spolupráce rozvíjet? Co tě v Koučink akademii čeká?

Učitel žákem a žák učitelem – to mě čeká. Hodně se toho potřebuji naučit a hodně nabízím. Do Libchav přináším zážitkové učení, jako účinný nástroj pro rozvoj týmů. Spojení s Koučink akademií vnímám jako příležitost tuto metodu dál rozvíjet, především v tom, jak přenést kušenosti a poznatky z kurzu do firemní každodennosti.

Proč se věnuješ právě zážitkové pedagogice? Co je největší výhodou této metody?

Přihlaste se ti z vás, kteří věříte vlastní zkušenosti. Zvedli jste ruku? Tak jste se dostali do pohybu, čili nějaké aktivity. A to je možná hlavní prvek zážitkové pedagogiky. Z mého pohledu je zážitkové učení nejblíže praxi. Hry jsou sice nereálné, avšak to, co probíhá mezi lidmi ve skupině, je opravdové. Schopnost dosáhnout co nejlepšího výsledku, generovat varianty řešení, rozhodovat nebo zvládnout, když se naštvete. Není to jenom jako. Tématem zážitkového kurzu může být cokoli, co v týmu potřebujete posílit – situační vedení lidí, schopnost motivovat sama sebe, důvěra nebo postup řešení úkolů. Při tvorbě scénáře pracujeme s dramaturgií, snažíme se nahlížet na program z pohledu účastníka a jeho potřeb. Na kurzech se snažíme vyvažovat myšlení, cítění, tvoření a pohyb. Jde vlastně o vytvoření rovných podmínek pro to, aby se měly možnost projevit všechny části osobnosti každého účastníka. obrázek

Kterým tématům se jako lektor a kouč nejraději věnuješ?

Nějak si stále více uvědomuji, že je třeba řešit prioritně příčiny, jít na věci od podstaty. Tématem, které mě dlouhodobě zajímá, je proto životní spokojenost. Kdo jiný, než spokojený člověk může podávat dlouhodobě a udržitelně potřebný výkon? Vlastně mě baví v kurzu vytvářet podmínky pro to, aby ta “velká” slova – odpovědnost, otevřenost, respekt, motivace, efektivita – mezi lidmi ožila.

Jak vlastně zjišťuješ, co klient potřebuje?

Na schůzce. Tahle část přípravy patří do kolonky prevence. Když ji uděláte poctivě, nemusíte řešit případný nesoulad na kurzu prostřednictvím intervencí. Cítím se být odpovědný všem aktérům akce - zadavateli, účastníkům, personálu střediska, svému týmu, firmě. Ale nejvíce vnímám odpovědnost k účastníkům, to přiznávám.

Jaké dovednosti by měl mít úspěšný teamleader?

To by měl vědět sám. Já bych mu třeba nabídl čtyři poradce – jsou to Volba, Smysl, Vnímání reality a Služba. Doporučil bych mu, aby se s nimi začal radit. Umějí pokládat užitečné otázky.

Třeba:

• Co můžu udělat pro to, aby lidé nemuseli, ale chtěli?

• Ve jménu čeho máme spolupracovat?

• Jaké nové úhly pohledu nám to přinese?

• Co se můžeme naučit?

• Dělám to pro sebe i pro svoje lidi?

Zajímavé je, že každý z nás, pokud je otevřený, dokáže prostě odpovídat. Včetně malých dětí. Otázky jsou jedním z klíčů k hledání odpovědí a odpovědnosti.

Jaké zkušenosti pro Tebe mají největší hodnotu? Co Tě inspiruje?

Vážím si toho, že mi práce přináší hodně zkušeností, které uplatňuji v běžném životě. Inspiruje mě moje celoživotní partnerka Petra, tím, jak mě pěkně “vyvažuje”. Naučili jsme se vnímat rozdílnost spíše jako oslavu pestrosti lidských vlastností, než jako problém. Je humorné si uvědomit, že pokud se spolu hádáme, je to většinou kvůli tomu, čím se doplňujeme, vyvažujeme. Hádám se s ní tedy kvůli vlastnosti, pro kterou jsem si ji vybral. Při zvědomnění téhle situace si nepřipadám nijak chytře. Další inspirací je bezesporu i tým Koučink akademie. Každý je tak silný a tak jiný..Také díky tomu jsou Libchavy plné vzájemné inspirace.

Čeho si na ostatních lidech nejvíc vážíš?

Čeho si na ostatních lidech nejvíc vážíš? Srdečnosti. Její součástí jsou pro mě odvaha, otevřenost, zranitelnost a dostatečnost. Dále schopnosti hledat, nacházet a naplňovat životní záměr - místo, kde jsem užitečný, kde je mi dobře, kam patřím. A to je jeden z důvodů, proč jsem začal spolupracovat s Koučink akademií. V Libchavách poprvé v životě rozumím tomu, co to znamená. No, spíše to vlastně cítím.

Zpět na přehled článků