Menu

Hledání silných otázek je klíčem pro vytváření efektivních vztahů. Klademe je i sami sobě

Hledání silných otázek je klíčem pro vytváření efektivních vztahů. Klademe je i sami sobě

 Jak objevit svou hodnotu? V čem mohu být užitečný a inspirativní pro ostatní? Co je smyslem mého konání, jak naplnit svůj život smysluplností? V čem já mám být užitečný pro tento svět? Čemu nebo komu tím sloužíme?“ 

 
To všechno jsou silné otázky, které umí dávat dobý kouč. Koučování znamená naučit se určitý proces, jak se stát pro lidi inspirativní a naučit se klást silné otázky, které vedou při odpovědích k řešení. Jak jsem naznačil v úvodu, mohu začít u sebe. Základem procesu koučování je práce na cíli. Ne proto, že jej nutně musí naplnit, ale ve smyslu: „Cítím, že svým životem mám nějak inspirovat. Primárně sebe…“ Z této inspirace se pak začne šířit i další část, a sice, že tento proces je užitečný. Že je užitečný být jedinečný …
 
Co ode mne svět, tým, rodina potřebuje?
 
Ve středu jsem byl v Praze na kurzu Petera Hawkinse Týmové koučování. Od jednoho účastníka dostal otázku, jak je možné, že Putin i Obama dělají takové divné věci. Vždyť určitě mají kouče. Odpověděl, že koučové těchto pánů jim pravděpodobně nekladou ty správné otázky. A na dotaz, jakou on by jim položil otázku, kdyby je koučoval, řekl, že jeho otázka by zněla:
 
„Co svět potřebuje od vašeho vztahu?“
 
Taková otázka zcela obrací způsob uvažování. A dá se aplikovat obecně, ve smyslu, když je v nějakém sytému konflikt, například v rodině, tak je ta otázka: “Co rodina potřebuje od vašeho vztahu?“ Když by to byl konflikt starosty s názorovou skupinou občanů, pak: „Co občané potřebují od vašeho vztahu?“ Jedná se o zamyšlení se nad tím, koho se tento konflikt ještě dotýká a co on vlastně potřebuje? Protože konflikty, které velmi často ve vlivné pozici vytváříme, zasáhnou lidi, ke kterým bychom měli cítit odpovědnost. To znamená, v první řadě je důležité podívat se, komu v té pozici sloužím a jaké jsou jeho potřeby, co on (např. občan ve městě) očekává od toho, že mi předal moc, že mi předává sílu. A uvědomit si, že on je zákazník, kterému sloužím.
 
Převzetí odpovědnosti za komunitu
 
Je zde ještě jedna zajímavá otázka. Když se v týmu dva lidi přou, co my – ostatní členové týmu - máme udělat jinak, co my máme u sebe změnit, aby se konflikt vyřešil?“ To znamená, ne co oni mají změnit, aby se vyřešil, ale co my, ostatní členové týmu máme změnit? Jedná se o téma převzetí osobní zodpovědnosti za určitou komunitu.
 
Naskýtá se otázka, podle čeho to poznám, že to mohu uchopit, že do toho takhle vstoupit?
 
To první je si uvědomit, jestli jsem skutečně členem toho týmu a komunity, a pokud cítím ano, jsem členem, tak bych měl svoje konání vytvářet v souladu pro podporu toho týmu nebo komunity. Protože jestli se cítím členem, tak mám osobní zodpovědnost za to, jak to v týmu funguje.
 
Další otázka je, komu a čemu sloužím/e? Co je náš společný záměr a zda jsem tento společný záměr přijal? Nebo zda chci vědomě či nevědomě ovlivňovat tým ke svým záměrům. Takže pokud nějaký lídr sestavil nějaký tým s nějakým záměrem, tak první zodpovědnost členů je jestli tento záměr chtějí naplnit jako jednotlivci? Jestli to chtějí dělat společně?
 
Pokud tyto otázky jsou zodpovězené, tak tým už je týmem a všichni přebírají zodpovědnost za směr, a role lídra týmu už je pouze podpůrná a relativní. To znamená, že otázka není „Co máme dělat dál?“, ale lídr by měl začít klást otázky (dostat se do koučovací role), např. typu: „Co konkrétního my teď uděláme, abychom náš záměr naplnili? Za co převezmete zodpovědnost jako tým?“ A pokud jsme převzali zodpovědnost, tak ta je individuální a to znamená, že se týká úplně všech. A pokud se děje něco, co není v souladu s naplněním vize, záměru, tak by každý ze členů týmu měl udělat maximum, aby se to změnilo.
 
Jak tedy poznám, co mám u sebe změnit? Jak mohu sám sebe inspirovat?
 
Do týmu by od vás měla padnout otázka: „Co mám teď udělat, abych přispěl/a k vyřešení konfliktu?“ A na tuto otázku buď dostanu zpětnou vazbu od týmu, nebo si ji sám zpracujete. Ona by mohla zaznít ještě jiná otázka: „Co my jako tým máme teď udělat?“ To znamená začít spolu skutečně otevřeně mluvit o konfliktních věcech a hledat ty dobré otázky, na které bude těžké najít odpověď. A až ji najdeme, tak se ten konflikt posune.
 
Pak je tu nádherná další myšlenka: Pokud jsme hledali odpověď na nějakou otázku a nedostali jsme se k cíli a stále o tématu diskutujme, a pokud o něm diskutujeme více než třikrát a nenašli jsme řešení, tak máme prostě špatnou otázku. Je tedy potřeba najít novou otázku, na kterou, až najdeme odpověď, pomůže nám téma vyřešit.
 
Totiž hledání silných otázek je klíčem pro vytváření efektivních vztahů. A silná otázka se pozná podle toho, že je těžké na ni najít odpověď.
 
Přejí Vám pěkný sváteční den.
 
Zdeněk Štěpánek
 

Zpět na přehled článků