Menu

Jak se tvoří spokojené a klidné školy?

Jak se tvoří spokojené a klidné školy?

Kdy jste se naposledy zastavili a zamysleli nad svou prací nebo třeba nad tím, jak se ve škole učí vaše děti? U nás v Libchavách to jde samo – inspirativní prostředí uprostřed přírody je doslova stvořeno na objevování sebe sama a nových cest. Vytvořili jsme unikátní prostor, ve kterém vzděláváme manažery, vychováváme profesionální kouče, měníme české školy k lepšímu a pomáháme všem, kteří hledají cestu ke změně. Malá ochutnávka vzdělávání učitelů a ředitelů základních a středních i mateřských škol v Akademii Libchavy se uskuteční už  15. dubna 2015. 

Vzdělávací programy Koučink akademie jsou úplně jiné než školení, která znáte z práce. Hlavními metodami  jsou koučování a mentorink a cílem změna myšlení a jednání. Chceme se zde dlouhodobě zabývat transformací člověka ve smyslu jeho rozvoje a posunu, proto se soustředíme na rozvojové programy. Přicházejí k nám lidé úspěšní a vzdělaní, kteří se chtějí dál posouvat. Tím je naše klientela odlišná od jiných center. Setkávají se tu lidé, kteří mají velký vliv na další rozvoj naši společnosti. Zde se násobí jejich chuť se zapojit a vědomě se rozvíjet.

Školy v zemi Komenského

Koučovat se ale nemusí jen ředitelé velkých firem. Projekt „Školy v zemi Komenského“ (www.skolyvzemikomenskeho.cz) učí české pedagogy jinému přístupu, než na který jsou naše děti zvyklé. Motivace, zpětná vazba, rozvoj osobnosti a podpora individuálních předností – to jsou hlavní pilíře koučovacího přístupu v pedagogice.

Do škol se dostává radost, nadšení a důvěra

A jak to vypadá v praxi? Představte si, že jste žákem ve škole. Do třídy vejde učitel, pozdraví vás a zajímá ho, jak se máte. V hodinách se nezkouší ani se nepíšou písemky, přesto vy i učitel víte, co umíte a v čem potřebujete zabrat. Hodnotíte se především sám: „Co jsem udělal dobře? Co bych nyní udělal jinak? V čem jsem byl výborný?“ Nikdo vás za chybu netrestá, a tak se nebojíte svobodně vyjadřovat a vytvářet si vlastní názor. Cítíte se dobře, protože vašim učitelům i rodičům jde o váš osobní rozvoj, ne o známky.

Cílem je spokojený a sebevědomý žák

Žáci získávají sebevědomí, chápou, proč se učí a přebírají tak za své vzdělávání přirozenou odpovědnost. Učitele vnímají jako přirozenou autoritu, nebojují s nimi, ale spolupracují. Se spolužáky nesoutěží, spíš se učí týmové spolupráci a respektování názorů ostatních.

Takový přístup učíme pedagogy základních a středních škol v Akademii Libchavy od počátku roku 2013. Projektem V zemi Komenského už za tu dobu prošlo 150 učitelů a letos dostanou šanci zapojit se další. Malá ochutnávka proběhne už  15. dubna 2015.

Manažer by měl být i koučem a mentorem 

Koučink akademie pořádá pravidelně celou řadu rozvojových programů pro manažery různých úrovní, od mistrů po top management. Učí je koučovacímu způsobu řízení, efektivní komunikaci a mentorinku. Kouč nenabízí řešení, nevyjadřuje svůj názor, jen vhodnými otázkami podporuje ostatní v samostatném myšlení. Takový manažer dokáže své podřízené vést k odpovědnosti a dává prostor jejich vlastní invenci. A kvalitní mentor je vlastně kouč s expertní znalostí v určitém oboru. Zná kontext, umí ve vhodnou chvíli nabídnout svou zkušenost nebo názor.

Jan Novák, MBL

Na základě zkušeností se vzděláváním ředitelů a majitelů firem vznikl nový projekt – Manažerská akademie. V rámci té mohou manažeři projít třemi stupni vzdělávacích programů. Na jejím konci čeká absolventa titul MBL – Master of Business Leader.

A jejich přínosy? MBA titul učí manažery znalostem z oblasti ekonomiky, práva, personalistiky anebo marketingu. To jsou věci, které jsou základem a měli by na ně být odborníky vaši podřízení. MBL vás naučí vést tým a využívat jeho obrovský potenciál, facilitovat, koučovat nebo využívat vlastní intuici tak, aby vaše firma byla úspěšná a vaši lidé spokojení a hrdí na svou práci.

Výcvik profesionálních koučů a mentorů

Koučink akademie se zabývá i vychováváním profesionálních koučů. O jeho úrovni a kvalitě svědčí i fakt, že osmnáctidenní vzdělávací program „Spirála kouče“ je schválený mezinárodní federací koučů ICF, jako ACSTH program.

Navíc jsou k dispozici programy pro mentory. Ty je možné studovat jako třídenní nadstavbu pro kouče, nebo jako osmidenní program pro ty, kteří nemají koučovací výcvik. Jak pro kouče, tak mentory potom existuje i celá řada rozvojových programů, které zajíštují celoživotní vzdělávání v těchto dvou oborech.

Kouč i mentor si s klientem vytváří partnerský vztah, v němž je kouč či mentor průvodcem světem přemýšlení, inspirace a posunu v životě, firmě, rodině, škole.

Od roku 2012 prošlo programem Spirála kouče více než 100 lidí. Ti dnes působí buď jako profesionálové, nebo jako interní koučové ve velkých firmách. A brzy k nim mohou přibýt další.

Zdeněk Štěpánek PCKA, PCC kouč, zakladatel Akademie Libchavy a Koučink akademie
Spoluautor knihy Mentorink – forma podpory nové generace, Portál 2014

 

 

Zpět na přehled článků