Menu

Koučink a konstelace. Jde to do sebe?

Koučink a konstelace. Jde to do sebe?

Pěkné téma přinesl do koučovny Petr Pražák, který mě inspiroval k napsání následujícího příspěvku. Petr se zeptal: Jaké máte zkušenosti se systemickými konstelacemi v koučinku? A v čem vidíte jejich výhody, rizika či limity?
Děkuji mu za toto velmi pěkné téma. Odpověď je těžké popsat. Jedná se totiž o velmi komplexní téma s mnoha rovinami. Proto se pokusím podchytit alespoň základní parametry tématu.

Začnu u konsteláře - v Koučink akademii tuto profesi nazýváme facilitátor konstelací. Konstelář je komplexní profese a abych ji mohl vykonávat, potřebuji komplexní výcvik. Nepamatuji si přesně, jak dlouhý má být minimální výcvik pro konsteláře, stanovený asociací konstelářů, blíží se asi 250 hodinám. Moje zkušenost je, že po 300 hodinách výcviku jsem začal mít k tomuto oboru větší úctu. Klid v duši a jistotu, že provádím procesem vědomě, se dostavily po 500 hodinách výcviku, který jsem podstoupil u několika mistrů tohoto oboru a asi po100 konstelacích, které jsem postavil.

Teprve potom přišly ty správné otázky o tom, co dělat, které mě však budou provázet vždy. Proto je dobré si jednu, dvě konstelace za rok nechat postavit na sebe. Abych mohl tuto práci dělat v klidu a bez nutkání něco ovlivnit (tady má proces konstelací průsečík s koučováním, avšak na daleko hlubší úrovni vědomí), je důležité si nechat postavit minimálně pět, ale spíše deset a více vlastních konstelací, které se týkají původní rodiny, současného systému a alespoň jedné osobní zkušenosti s konstelací pohybu duše.

Být profesionální konstelářem (facilitátorem konstelací) tedy představuje až pět let systémové práce jako základu pro profesi, což ještě nezaručuje kvalitu.

Takže jak využít konstelace v koučování? Bez výše uvedeného nijak. Je to velmi komplexní obor, zcela odlišný od koučování, při kterém často nestačí teoretické znalosti.

Něco jiného je téma koučování systémů

Zde se jedná o jiný proces, při kterém využíváme znalosti zákonů systémů a plně se opíráme o "neměnné zákony systémů". Koučování systémů prostě není konstelací. A vysvětlení předchozí věty není na článek, téma je možné pochopit pouze v rámci procesů výcviku, na základě určitých prožitků a uvědomění.  Proč tomu tak je, není možné plně popsat, protože k této úvaze potřebujeme onen alespoň 250ti hodinový výcvik konsteláře. Pro nás v akademii je proto pokročilým výcvikem koučování systémů, který má 120 hodin a je určen koučům, kteří mají za sebou výcvik koučů alespoň v rozsahu 60 hodin, lépe 130 hodin. Certifikovaný kouč systémů však musí mít 130ti hodinový základní výcvik koučování (nemusí to být při nástupu do výcviku) jakékoliv certifikované školy a k tomu tento 120ti hodinový výcvik kouče systémů. Až po tomto výcviku je možné pokročit dál k výcviku facilitátorem konstelací s dalším 200 hodinovým výcvikem.
 
Takže otázka Jak využít konstelace v koučování? není přesná.
Hodila by se otázka:
Jak využívá kouč znalosti v oblasti zákonů systému při koučování praxi?

To, že se dnes v managementu objevují dokonce koučové, kteří staví reálné konstelace po 50ti hodinovém zcela základním výcviku (a ještě si dovoluji tvrdit, že koučují, v horším případě dokonce konstelují….), který nemá šanci proniknout do hloubky a podstaty facilitace konstelací, je pro mne komické, hloupé a nepokorné. Stejně, jako nám, koučům, připadá komické a hloupé, že někdo koučuje po třídenním "výcviku" koučování a na vizitku si dává kouč. Stejným procesem porodních bolesti teď bude procházet obroda konstelací v managementu, kdy někteří lidé budou mít hrůznou zkušenost a na dlouho se od konstelací odvrátí právě kvůli těmto „novým experimentátorům“.

Takže koučům, kteří se rozhodli stavět lidi do zastoupení, protože se cítí kompetentní, když mají koučovací či terapeutický výcvik a nějaký - byť „drahý“-  rychlokurz konsteláře , bych doporučoval, aby nalezli dostatek pokory a nechali si postavit svou rodinnou konstelací. V ní pochopí, s čím to začali pracovat, a než se pustí do konstelování, jež budou nazývat využitím konstelací v koučování, nechť projdou výcvikem konstelací v rozsahu alespoň 250 hodin, nebo ať objeví postupný proces prostřednictvím výcviku koučování systémů. Teprve potom začnou být kompetentní o tomto tématu vůbec hovořit.

Konstelace jsou velikým darem, který jsme jako lidi dostali, a prosím mějme k tomuto oboru úctu. V České republice je několik mistrů tohoto oboru a do naší země jezdí i velmi kvalitní zahraniční konsteláři, kteří nabízejí velmi komplexní výcviky. Máme tedy u koho se učit.

Pokud se tímto chcete zabývat, doporučuji komplexní výcvik, ve kterém vedoucí výcviku provede žáka celým procesem v rozsahu alespoň 250 hodin. Tento komplexní výcvik se dá pořídit do 70 tisíc korun. Koučové pak budou umět tyto dva obory rozlišit a většina jich pak jistě zůstane u koučování systémů, kde mohou mnoho využít na úrovni svého sebe uvědomění a uvědomění si systému. Avšak pouštět se do stavění lidí do zastoupení (konstelace) je opravdu práce profese facilitátora konstelací, na to ať si nechají zajít chuť. Objeví se potom i konsteláři (a už existují), kteří mají kompetentnost nabídnout tuto službu pro management. leadership, pedagogy, atd.

K těmto dalším specializacím je možné získávat zkušenosti od mistrů daných oborů, jakými jsou Marianne  Gricksche v pedagogice, či Nelles, Baghat,  Jan Bílý v rodinných systémech či mužských a ženských tématech. Na mistry v managementu až leadershipu se teprve čeká.

Opravdového mistra, specialistu na konstelace v managementu ve světě jsem ještě nenašel, a i když se někteří už tak tváří, většinou jde o komerci využívající nevědomost lidí, kdy učitel je tři lekce před žáky. Pokud byste měli nějaký tip, budu za něj vděčný.

V České republice je celá řada certifikovaných profesionálních koučů, kteří mají kompletní konstelační výcviky a s těmito bych rád rozvíjel tuto diskuzi a případná konstelační setkání jako jeden z žáků, koučů, konstelářů a také organizátorů takovýchto stmelovacích a rozvojových akcí.

Zdeněk Štěpánek
 

Zpět na přehled článků