Menu

Ve Vsetíně hledali cestu jak pomoci planetě

Ve Vsetíně hledali cestu jak pomoci planetě

Jak udržet život na Zemi a jak změnit své chování, abychom mohli být na této planetě i za několik desítek či stovek let? To byly jen některé z otázek, na které hledali společně odpověď filosofové, etikové, manažeři firem nebo studenti nejen vsetínských středních škol na Konferenci Mír s planetou. Ta se konala 24. září na vsetínských Maštaliskách. Cílem bylo přimět lidi přemýšlet nad tím, jak oni sami mohou přispět ke zlepšení života na Zemi.
Konference Mír s planetou nabídla hlavně setkání podnikatelské veřejnosti a studentů s odborníky z různých oborů. Hosty konference byly evropské kapacity v oborech ekologie, etiky, inovativního průmyslového inženýrství či filosofie. Tato pestrá paleta odborníků hledala společnou řeč v tématech udržitelnosti života a také v otázkách, jak změnit člověka vůči planetě zemi. Témata konference byla zaměřena na budoucnost a život nastupujících generací, přičemž svými přednáškami se prezentovali formou video přednášky prof. Ing. Milan Zelený M.S., Ph.D., česko-americký globální ekonom, který se zabývá zejména obory produktivity práce, teorie řízení, podnikové ekonomiky a multikriteriálního rozhodování a dále osobně prof. Ing. Ján Košturiak, Ph.D. - zakladatel společnosti IPA Slovakia, který dlouhodobě rozvíjí obor inovace a průmyslové inženýrství, ThLic. Vladimír Šiler, Dr. - filozof a etik, Ing. Zdeněk Štěpánek - zakladatel Koučink akademie Libchavy, Martin Vopěnka  - spisovatel a cestovatel, Mgr. František Jaskula - vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy a doc. RNDr. Pavel Nováček CSc., který je vedoucím Katedry rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roli hostitelky vystoupila starostka města Vsetína Bc. Iveta Táborská.
„Změna nemůže proběhnout direktivním příkazem, ale změnou jednotlivce, změnou chování nás lidí,“ řekl Zdeněk Štěpánek, profesionální certifikovaný kouč a jeden z přednášejících.
Účastníci konference kromě vyslechnutí zajímavých přednášek ochutnali speciality z bio potravin nebo si vyzkoušeli jízdu na elektro kole „E-bike“, o kterém se mluví jako o kole budoucnosti. Unikátním exponátem konference byl elektromobil Tesla, kterých po naší republice jezdí jen asi dvacítka. Tento ekologický bezhlučný sporťák s velmi atraktivním designem, k jehož napájení stačí jen zásuvka s 220 volty, a který zrychluje z nuly na 100 km/hod. za úctyhodných 4,2 sekundy a má na jedno nabití dojezd až 500 km, si mohli účastníci konference nejenom prohlédnout, ale kdo chtěl, mohl se i svézt.
Konference navíc ukázala, že lidé, i když se neznají, jsou schopni navázat rozhovor. „Hlavní přínos konference vidím v tom, že jsme se dokázali pochopit, sjednotit a máme v podstatě stejný cíl. Akorát jsme o tom nevěděli. Cíl je, abychom tady zůstali, abychom mohli stále tvořit a přitom neplundrovali Zemi, aby kolem nás nebyly hromady plastů a zpustošená krajina, ale děti, které se budou starat o to, aby tady nějaká budoucnost byla,“ uzavřel Aleš Šlechta, majitel firmy Galvamet, která konferenci společně s městem Vsetín, Alcedem a Agenturou pro ekonomický rozvoj Vsetínska pořádala.

Zpět na přehled článků