Menu

Leader a vize

Leader a vize

Jak je to s těmi vizemi?

Dlouho pro mě "vize" bylo cizí, nepředstavitelné, špatně uchopitelné a prázdné slovo. Pak jsem se začal učit koučovat a zažil si poprvé, jaké to je vizi mít. Jak jí uchopit a pracovat s ní. Při jednom z mých prvních demo koučinků jsem od naší učitelky začal dostávat otázky, které mi začaly otvírat můj vnitřní obraz projektu, který jsem v tu dobu řídil. A bylo neuvěřitelné, kolik se mi během 20 minut projasnilo věcí. Začal jsem konečně vědomě používat svou představivost. Od té doby s vizemi běžně pracuji a vlastně si to bez nich nedokážu představit. Hledání jasných vnitřních obrázků věcí, které řeším postupně dostalo barvy, ostrost, zvuky, pocity a prožitky, vůně, chutě ... A začal jsem si uvědomovat, co všechno si mohu představovat a jak s tím pracovat. Začal jsem zažívat na vlastní kůži, co se začne dít s věcmi, které tímto způsobem řeším a řídím. A nepřestává mě to u mě i u mých klientů překvapovat a fascinovat.

Leadeři jsou pro mě nositelé vize. Jsou to lidé na vrcholu hierarchie, kteří mají za úkol držet, optimalizovat a rozvíjet obraz celého systému pod sebou a návazností tohoto systému na okolí. Mají vidět dopředu a vědět, kam svůj systém vedou. Jakou chtějí, aby měl podobu, aby ho tam mohli směřovat. Obrázek, který si k tomu udržují a průběžně ho dotváří, má být velmi jasný a ostrý. Když přemýšlí, prohlížejí si ho, hledají v něm místa, která potřebují posilnit, opravit, rozvinout. Snaží se najít klíč - krok nebo aktivitu k řešení problémů, které řeší. A vstupování do svého vnitřního světa, ve kterém si své vize prohlížejí má pro ně být samozřejmou a nezbytnou součástí práce, na kterou si je nutné udělat klid, prostor a čas.

Pohybují se na pomyslné časové ose a představují si možné obrazy budoucnosti. Přemýšlí a hledají, jaký vliv na ně budou mít různé kroky a akce, které by mohli udělat a snaží se vybírat ty nejlepší. Dívají se na vazby do okolí a prostředí, do ostatních systémů kolem nebo nad sebou. Prohlížejí si zdroje a kapacity. Vnímají vztahy a vazby uvnitř. Hledají slabá a kritická místa, zvažují rizika a ohrožení. Plánují si kroky. A to vše ve svém vnitřním světě.

V celém tomhle procesu silná vize - ostrý, jasný obrazu budoucího stavu věcí velmi pomáhá. A čím víc smyslů si při vytváření vize leader dovolí používat, tím více částí jeho vnitřního myšlenkového a prožitkového potenciálu do tohoto procesu zapojuje. Dodává mu to jasný směr a pomáhá hlídat širší kontext, celé jeho práce. A pokud do této práce začne vědomě zapojovat hodnoty, které má vize přinášet jemu i jednotlivým částem systému a jeho okolí, povýší vše o další kvalitativní úroveň výš. Jasná, silná vize s dobře definovanými hodnotami probouzí v člověku chuť a motivaci, dodává vnitřní jistotu a autentičnost, tolik potřebnou k tomu, aby lidé chtěli za svým leaderem jít.

Časová náročnost práce potřebné na vytvoření dobré a silné vize je závislá na množství faktorů, ve kterých máme a nemáme "jasno", na složitosti a velikosti systému, jehož novou podobu hledáme a na vnitřní připravenosti samotného leadera. Na tom, jak má jasno sám v sobě. Pokud hledáte novou vizi třeba středně velké firmy, může to být práce na půl roku nebo taky na dva. Pokud hledáte silnou osobní vizi, je to velmi podobné. A ze zkušenosti se nedá nic uspěchat. Je to postupný proces, při kterém přeskočení důležitých postupných kroků většinou znamená pozdější nutný návrat zpátky. Sami si při něm řeknete a budete poznávat, jestli svou vizi už opravdu cítíte nebo ne.

Ve chvíli, kdy jí člověk má, objeví v sobě až netušený příliv sil a jistoty. A lidé kolem něj a pod ním to cítí a dávají mu to najevo třeba tím, že jsou ochotní za a s ním za vizí jít.

 

autor: Miroslav Spousta, kouč

Zpět na přehled článků