Menu

Koučink a ekonomická krize

Koučink a ekonomická krize

Co může koučink přinést?

K napsání tohoto článku mě inspirovala dvě setkání, která jsem zažil během Evropského setkání leaderů ICF v prosinci 2008, v době, kdy byly média plná ekonomické krize a Island byl zemí, kde měla asi největší důsledky. První bylo setkání s prezidentem Islandské Chapter Bergsteinnem Ísleifssonem. V jednom svém příspěvku, popisoval, co se v jeho zemi nyní děje. Kromě fakt popisovaných v tisku mluvil o lidech na Islandu. O tom, co prožívají v období, kdy jejich ekonomika nezadržitelně padá dolů a hroutí se. Tím prožitkem je hluboká krize identity, jednotlivců i národa. Při které si Islanďané kladou otázky, kdo jsou, kam jdou? Jaké jsou hodnoty, o které se opřou, aby našli sílu krizi překonat a dostat se z ní ven?

Druhé setkání bylo s Neilem Scottonem, předsedou britské ICF. Neil na svém workshopu ukazoval jak s pomocí jednoduché techniky pomáhat klientům rozvíjet vnímání svého těla při rozhodování a řešení problémů. Jak více zapojovat nevědomí a intuici a nebýt přitom jen „v hlavě“. Neil ukazoval, jak hlava umí výborně analyzovat a racionálně uvažovat. A pokud je „odpojená“ od těla a přestává ho vnímat, je kvalita výsledků rozhodování a prožívání života výrazně nižšší, než když své tělo a přes něj nevědomí a intuici opět „připojíme“ zpátky. Odpoledne se při naší osobní debatě zmínil, že potřebujeme více lidí takto vnitřně „propojených“. Na to, abychom kvalitně zvládli vyřešit otázky a problémy, které v současnosti naše racionálně a spotřebitelsky orientovaná společnost řeší. A já s ním tiše souhlasil. Diskutovali jsme spolu o současné krizi. O trvalém růstu, dopadech a tématech, která krize přináší. A jedno přirovnání mne velmi oslovilo. Jednoduchá paralela z přírody. Co známe v přírodě á má podobné chování a vlastnosti? Co se v přírodě snaží neomezeně a neustále růst? Neil i sám odpověděl. Rakovina…

V tu chvíli nastartovala má fantazie a začala hledat paralely mezi rakovinou a současnou situací. Přemýšlel jsem o používaných způsobech léčby, o otázkách, které řeší člověk, který se s touto nemocí osobně potká. A začal jsem si ještě více uvědomovat, jak hluboké kořeny současná krize má. K jakým otázkám dovedla zatím asi nejvíce postižené obyvatele Islandu. Jak řeší nejen ekonomiku, ale i otázky dalece přesahující témata, které zatím přinesla krize do našich zemí. A došlo mi, že my koučové máme co dát současné společnosti. Že máme nástroje a techniky, které mohou hodně pomoci v hledání nových odpovědí na otázky, které nám teď doba přináší. A že je dokonce naším úkolem nabízet nové úhly pohledu. A učit je používat naše klienty. Používat nejen hlavu, ale i tělo a další smysly. Zapojovat a znovu se učit používat i jiné než racionálních částí naší mysli. Že to může být náš příspěvek dnešní době. A že tak můžeme pomoci, abychom nemuseli zažívat to, co teď zažívají na Islandu.

 

autor: Miroslav Spousta, kouč

 

Zpět na přehled článků