Menu

Jak si vytvořit a udržet špičkový tým

Jak si vytvořit a udržet špičkový tým

Situace v České republice se významně změnila. Již zde není nezaměstnanost. Všichni (i potenciální) kvalitní manageři jsou rozebráni hned po školách a firmy se předhánějí v tom jaké školení a rozvoj jim zajistí. Důvod je jednoduchý, jen dobře vyškolený manager přináší maximální zisky společnosti. Velké společnosti investuji obrovské prostředky do proškolování lidí a tím významně konkurují o kvalitní lidský potenciál firmám středním a malým.

Velké společnosti jsou svázány různými pravidly a předpisy do takové míry, že člověk se stává pouze výrobním prostředkem. To čemu se říká firemní kultura je sice úspěšné z hlediska zisku a určitého druhu stability, ale mnoho lidí je v těchto společnostech nespokojeno (i když to veřejně nedeklarují). Důvodem většinou bývá nedostatek svobody, otevřenosti a pozitivního přístupu založeného na důvěře, to se vše projevuje ve špatné komunikaci a negativním prostředí.

Snad jedním z nejsilnějších důvodů nespokojenosti jsou deklarované Vize, mise a hodnoty, které většinou nevytvořili sami zaměstnanci v lepším případě je vytvořilo vedení či speciální tým složený s leaderů společnosti . V horším případě to vše proběhlo vlastně "na oko" a materiály dala dohromady poradenská firma "Která má s tvorbou misí a vizí zkušenosti". Potom se tyto krásně sepsané materiály rozešlou různou formou lidem a "komunikují se".

Pokud se konání leaderů liší od deklarovaných misí dochází k velké flustraci většinou těch nejkvalitnějších a nejperspektivnějších zaměstnanců. Takovýto nesoulad přináší nespokojenost a je v mnoha případech důvodem k odchodu.

Zde se objevuje jedna příležitost pro malé a střední firmy, jak získat kvalitní zaměstnance. Tou příležitostí je přirozené prostředí pro člověka, kde se může člověk seberealizovat, jsou respektovány jeho potřeby. Je zde prostor pro svobodu individuality, otevřenost a pozitivní komunikaci. V takovém prostředí vznikají nové nápady, obrovská chuť překonávat překážky a být úspěšný v konkurenci s velkými.

Výše uvedené myšlenky se budou zdát většině lidí logické, ale jak to udělat, aby právě v naší firmě zavládla důvěra, mohli se projevovat individuality a mohlo se otevřeně diskutovat o problémech?

Receptem na zvládnutí tohoto kroku je systematické vzdělávání lidí v oblasti komunikace a osobního rozvoje. Je třeba podporovat individualní rozvoj, který po jeho naplnění přináší týmovou spolupráci.

Firmy, které pomohou svým zaměstnancům nalézat sebe sama, nalézat v čem je konkrétní jedinec vyjímečný a jedinečný a nechají ho, aby si vytvořil svůj prostor ve firmě, taková firma nasměruje tu nejsilnější energii k růstu firmy bez významných nákladů.

Školení takovýchto lidí je placeno v podstatě z navýšených zisků, takže jsou to z pohledu investora peníze s největší návratností.

Firma s pověstí , kde lidé mají výraznou míru svobody a tím mohou převzít osobní zodpovědnost, kde je skutečně využíván potenciál a talent jednotlivců a výhody týmové práce, a kde je osobní růst pěstován průběžně, taková firma má dlouhodobě dostatek pracovníků a je pro okolí tou štikou ve vodě.

Jak toho dosáhnout? V nejlepším případě je začít u sebe.

Pokud Vás zaujaly výše uvedené myšlenky, jsme připraveni je s Vámi rozvádět k Vaší spokojenosti.Zdeněk Štěpánek

kouč

Koučink akademie s.r.o.

Zpět na přehled článků