Menu

Návratnost koučinku je 2-12měsíců

Návratnost koučinku je 2-12měsíců

 

Koučink má návratnost 2-12 měsíců, pokud jsou dodrženy některé základní předpoklady.

 Kde je podle Vás nejrychlejší návratnost investic do koučinku?

 1. Nejrychlejší návratnost je u malých a středních rodinných podniků. Zde se většinou majitel nebojí pracovat na sobě. Bývá daleko otevřenější a nosí na sobě méně masek. Zde je koučink těchto majitelů a následný trénink koučovacího stylu vedení investicí, která je návratná v horizontu měsíců. Přináší efekty prakticky okamžitě, od zlepšené komunikace, přes stabilizaci zaměstnanců, po zdravotní stav majitele a jeho podřízených.

2. Druhou skupinou je koučink leaderů, který je zaměřen na hledání vnitřních zdrojů leaderů. Integrace osobnosti, vytváření vizí a strategií. Zde se investice vrátí sice až za rok, ale její následný dopad je s rentabilitou tisíců procent.

3. Bohužel až na třetím místě jsou to velké společnosti, které však investují do koučinku nejvíce.

Domníváte se, že ve velkých společnostech není možné zavádět koučovací styl vedení lidí?

Je to možné, dokonce se to děje. Proč je to ale komplikované, je v samém základu systémů velkých firem. Změnit firmu může pouze leader, pokud zde není podpora, není možné kulturu měnit. Vznikají zde různé projekty, které se snaží zavést nějaký styl vedení, ale většinou jako by se to například netýkalo představenstva. Jak kdyby v představenstvu již lidé nepotřebovali růst. Zde je již mnoho politiky, tedy rozhodně nehrají hlavní roli ekonomické parametry, ale jiné vlivy. Předseda představenstva, či generální ředitel, tedy ten, kdo drží globální vizi a rozhoduje fakticky o tom, jaká kultura bude nastavena, se musí nejdříve stát špičkovým koučem, teprve potom je možné měnit kulturu velkých společností. Ve chvíli, kdy je generální ředitel výborným koučem, je zavádění již pouze technickou záležitostí a otázkou času. Pro takové lidi připravujeme tréninkové programy v malých skupinkách podobně postavených lidí . Já osobně jako kouč leadera nevstupuji do firmy za předpokladu, že do toho nejde se mnou předseda představenstva, jednatel nebo generální ředitel. Prostě ten, který je králem. Představte si, že jdete měnit království bez krále. To je potom zmatek. Nedávno jsem byl v jedné významné firmě a její majitel mě vysvětloval, že by potřeboval změnit uvažování týmu vedení podniku a že by v tom potřeboval pomoci. Já jsem mu nabídl nejdříve jeho osobní koučink, potom můžeme postoupit dál. Zatím mu nedošlo, že pokud chce jiné vedení, musí nejdříve změnit sebe. Je to základní pravidlo, které nijak neobejdeme.

Hovoříte o koučinku jako o něčem, co zachrání firmy. Není to příliš nadsazené?

Koučink, tak jak ho vnímám a trénuji já, jde do samé podstaty lidského bytí. Domnívám se, že se v koučinku integrují nejhlubší znalosti člověka a znalosti v této oblasti přinesou zcela zásadní změnu v myšlení lidí. Uvolňuje flexibilitu, lidé se stávají efektivnější, zodpovědnější a začnou pracovat v plném vědomí. V plném vědomí znamená též využívání všech smyslů. Slovo smysluplné se začne skutečně využívat. Dobře koučovaný člověk začne dělat rozhodnutí, která jsou plné smyslů. To znamená, že svá rozhodnutí dobře vidím, to rozhodnutí mi něco říká, a to rozhodnutí cítím celým svým tělem. Nevědomě toto používá každý, vědomě jen málo lidí. Efekt takového vědomého chování je nevyčíslitelný. Konečně takto pracoval i Karel IV. Jestliže dobrý manager dělá dle výzkumu mezi 55-60% dobrých rozhodnutí, tak si dovoluji tvrdit, že zde je možné koučinkem a následným koučovacím stylem vedení přidat dalších 10-20% dobrých smysluplných rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že metody koučinku je možné se relativně rychle naučit a dopad těchto technik, pokud se dobře aplikují, je efekt opravdu velmi vysoký. Já se opravdu domnívám, že za deset patnáct let bude koučink součástí výuky minimálně na středních školách.

 Proč je koučink tak efektivní?

Musím nejdříve říci, že koučink nemusí být efektivní, pokud se nedodrží některé základní principy. Proto bude v následujících 5-10 letech zcela jistě rozdílný názor na koučink podle osobních zkušeností jednotlivců. Bude tedy trochu déle trvat, než se vyprofiluje efektivní metody koučinku od neefektivních. Ale abych se vrátil k otázce. Efektivnost koučinku je založena na nádherné myšlence Timothy Galwey, že nejsme prázdnou nádobou, kterou je nutné naplnit informacemi, ale že jsme žaludem, který má všechny informace k tomu, aby z něho mohl vyrůst statný dub. Druhou myšlenkou je respekt k tomu, že každý z nás zde má nějakou svou cestu a náš niterní hlas má o této cestě informace, proto je třeba tomuto niternímu hlasu naslouchat. Otázka, pro co jsem na té či oné konkrétní pozici, co je mým posláním na této pozici, v této otázce je mnoho energie a výkonu, která je nezaplatitelná. Prakticky denně jsem klienty a jejich posunem vpřed přesvědčován, že tomu tak je, že všechny informace k tomu co máme dělat a jak to máme dělat v sobě nosíme. Pokud budeme k těmto dvěma základním postojům přistupovat s úctou a repektem, stáváme se koučem...... a ostatní jsou už jen techniky.

Co Vás na koučinku nejvíce baví?

Baví mě ta dobrodružná cesta do nevědomí a zpětné vědomé pojmenování věcí. Baví mě rozzářené oči klientů, když v sobě objevují poklady a jsou velmi mile překvapeni, co všechno v sobě mají, jaké nádherné myšlenky, prostě se začnou radovat z objevování a začnou komplexněji používat svůj mozek a celé své tělo. Z toho vzniká efektivnější komunikace, nalézání kvalitativně lepších řešení, rychlejší postup k stanoveným cílům. Velmi důležité je, že cíle z takového procesu jsou daleko přesnější, reálnější a stabilnější.

Často mluvíte o vědomí a nevědomí. Jaký to má význam v koučinku?

Tyto dvě části našeho bytí mají význam v podstatě existenční. Lidé, kteří například jsou neštasní, neví proč a ztratili smysl života, tak ztratili pouze kontakt se svým nevědomím, tedy tou obrovskou energetickou silou, kterou každý z nás v sobě nosí a která nás ovlivňuje daleko vice, než si ve skutečnosti myslíme.V nevědomí máme uloženy informace o naší cestě. Není v tom potřeba hledat žádné hluboké mystično, je to prostě naše součást. Nejpřirozenější cestou do vědomí je snění. Proto se říká "ráno moudřejší večera". Ve chvíli, kdy člověk získá dobré propojení mezi vedomím a nevědomím, stává se celistvý. Efektivní koučink je o propojení vědomí a nevědomí.

To se mi zdá až nebezpečné….

Pod pojmem nebezpečné se skrývá vždycky strach. Strach je to, co používá slovo nebezpečné. Samozřejmě je potřeba k věcem přistupovat s obezřetností, ale obezřetnost tu máme natolik vytrénovanou, že bych se spíše zaměřil na druhou část, a tou je láska. Pokud začnete prožívat skutečnou lásku, a teď nemyslím zahoření k druhé osobě, myslím tím blažený stav rozpoložení, který můžete prožívat v bytí. Nazval bych jí láskou bez podmínek.Láskou k bytí, láskou k sobě, láskou k okolí, přírodě, vesmíru. Tento stav prožíváme, když děláme něco, co nás neuvěřitelně baví, kdy se cítíme naplněni, kdy cítíme, že děláme správnou věc. Když jsme s lidmi, které milujeme jen proto, že jsou. Je to ten proud energie, který dovolil člověku nalézt všechny ty úžasné objevy. Tento model používali prakticky všichni významní badatelé a umělci, kteří světu něco přinesli. Využití tohoto poznání je v podstatě pro lidi, kteří chtějí na tomto světě něco smysluplného zanechat. Všichni lidé tento pocit alespoň jednou poznali, stačí si jen vpomenout a tuto lásku začít pěstovat. S respektem a láskou k druhým.

Úplně tomu nerozumím....mohl byste to upřesnit ?

Když jsem byl v Peru, tak mě jeden indián pozdravil větou " S láskou a beze strachu ". Cítil jsem v této větě sílu, ale nerozuměl jsem, co přesně znamená. Je však zajímavé, že tuto větu si velmi často uvědomím a často ji používám. To nelze pochopit vědomě a slovy, toto lze přijmout, nebo nepřijmout. Pokud začnete prožívat pozitivní pocity a budete každou chvíli cítit, že máte energii, tak prostě lásku prožíváte. Pokud jste motivováni strachem, tak jste vysilováni, strach vybíjí. Stačí se zaměřit pouze na to, zda činy, které děláte, Vám dodávají pozitivní energii a zda lidé okolo Vás z toho mají energii. To už jsme u lídrovství, a to je obšírná kapitola.

Koučink není levnou záležitostí. To, co říkáte, snad patří více do osobního života. Koučink si většinou objednávají firmy, aby zvětšovali zisk. Není v tom rozpor?

V odpovědi na Vaši otázku se skrývá klíč k úspěchu firem. Mnoho managerů prezentuje, že je třeba se zaměřit na výkon a návratnost. Chtějí dojít ke konkrétním výsledkům. Prezentují, že je třeba jasně popsat návratnost. Ti samí manageři potom hledají vnitřní sílu ke strategickým rozhodnutím, hledají pomoc v individuálním koučinku pro hledání možností. Hledají kouče, aby byli schopni posouvat některé své schopnosti. Koučink, pokud se dělá správně, jde po cílech vždy v kontextu s člověkem, který ho má dosáhnout a prostředí, ve kterém má proběhnout. Cíle a efektivitu přitom docílíme jako vedlejšího efektu. Je to jako při jakémkoliv sportu. Jestliže máme mnoho špatných návyků, nepomůže nám trénovat více, ale musíme nejdříve odstranit ty špatné návyky, které nás brzdí a výkon se zvedne sám. Po takové změně výkon podáme s poloviční energií a zbyde nám mnoho energie pro další věci. Setkávám se s vysoce postavenými lidmy, kteří si po několika měsících koučinku uvědomí své já, své kořeny, svou sílu, a potom jsou ochotni dělat daleko efektivnější práci v podnicích, které řídí. Pracoval jsem rok pro jednu významnou zahraniční managerku. Po třičtvrtě roce práce, kdy na počátku byl niterní zmatek, nespokojenost, nejasná vize, přišla na jedno koučovací setkání a říká: "Vždy jsem byla ve firmě tou druhou, rozhodla jsem se, že se začnu připravovat na pozici generálního ředitele. Tento týden jsem řekla v ústředí, že bych chtěla během dvou let převzít generálního ředitele v některé z našich světových poboček. Jdeme se na to připravit." Tak to je vždycky chvíle na oslavu. Ze zkušenosti vím, že toto je nastartovaná energie, která vychází hluboko zevnitř, a pokud již vychází z integrované osobnosti, nepochybuji, že tato významná žena bude velkou posilou firmy v některé z poboček ve světě. Návratnost této investice myslím není potřeba popisovat. Investice do koučinku odpovídala 10ti dennímu platu této managerky, a tady jsme u té návratnosti investice.

 

Zdeněk Štěpánek

kouč

Koučink akademie s.r.o.

Zpět na přehled článků